MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Hebben jullie ook al weer zo’n zin in het nieuwe toerseizoen?

De W3 Toercommissie heeft voor 2024 weer een gevarieerd programma voor jullie klaar staan.

1. Zondag 7 januari Nieuwjaarstocht
Middagtocht van 12km voorafgaand aan de W3 Nieuwjaarsreceptie. Klik hier voor de terugblik.

2. Zondag 14 en zondag 21 januari, Amsterdam Light Festival Tocht
Avondtocht langs de kunstwerken van het Amsterdam Light Festival. Klik hier voor de terugblik.

3. Zondag 14 april Nieuwe-ledentocht
Middagtocht. Roeiers die lid van Willem 3 zijn geworden in 2023 of 2024 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail. Voor meer info, klik hier

4. Zondag 26 mei Lentetocht
We roeien ongeveer 30km in en/of rond Amsterdam. Je bent tot halverwege de middag onderweg. Voor meer info, klik hier

5. Zaterdag 22 juni Kortste Nacht Tocht
Avond/nachttocht met de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen. Het is een tocht van 29km rondom de Ronde Hoep-polder. Voor meer info, klik hier

6. Zondag 7 juli Zomertocht
Een dagtocht van ongeveer 30 à 40km door het landelijke gebied ten zuiden van Amsterdam. We verzamelen om 9.00 uur. Je bent tot het einde van de middag onderweg. Voor meer info, klik hier

7. Zondag 18 augustus Magnum Marathon, ism de KNRB
Een dagtocht van 58km. Voor goed geoefende ploegroeiers. De meeste ploegen zijn de hele dag onderweg. Blik alvast vooruit met de enthousiasmerende terugblik van Florrie uit 2023 en klik hier

8. Zaterdag 28 september Lichtjestocht
Einde middag, begin avond. Deze afwisselende stadstocht van ongeveer 16km is populair bij veel roeiverenigingen van buiten Amsterdam die zich meestal massaal aanmelden. Voor meer info, klik  hier

9. Zondag 13 oktober KYC tocht
Deze middag stadstocht voert je langs verschillende toeristische hoogtepunten in Amsterdam. Voor meer info, klik hier

10. Zaterdag 9 november Snerttocht
Late middagtocht. We roeien een tocht van ongeveer 16km door Amsterdam in avondsfeer. Voor meer info, klik hier

Informatie en aanmelden
Ongeveer een maand voorafgaand aan de tocht hangen we de postertjes op en wordt nadere informatie over de inschrijving en de kosten gepubliceerd op de website van Willem 3.

Wil je meedoen met een toertocht? De kosten zijn € 10,- per persoon en kun je overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3. Vergeet niet je roeiniveau te vermelden bij je inschrijving.

We zien jullie allemaal graag bij de Willem 3 Toertochten. Tot dan!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna en Wouter

Voor roeiers vanaf S1 bevoegdheid worden dit jaar weer de regioroeiwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden hebben een vriendschappelijk karakter en zijn bedoeld voor beginnende en recreatieve roeiers die het leuk vinden eens een wedstrijd te roeien. In elke categorie krijgt de winnende ploeg een taart, en bij de finale op de Bosbaan een blik.

Data, locaties en aanmelden
• Zaterdag 13 april, 14.00 uur bij De Hoop, regioroeien@karzvdehoop.nl
• Zaterdag 18 mei, 14.00 uur bij RIC, regioroeien@ricamsterdam.nl
• Zaterdag 15 juni, 14.00 uur bij Poseidon, regioroeien@rzv-poseidon.nl
• Zaterdag 7 september, 14.00 uur bij De Amstel, regioroeien@amstelroei.nl
• Zaterdag 5 oktober, 13.00 uur finale op de Bosbaan, georganiseerd door Amstelgeuzen en Willem 3, regioroeien@willem3.nl

Leden van burgerroeiverenigingen in de Amsterdamse regio van Haarlem tot Muiden en van Zaandam tot Hilversum zijn van harte welkom om mee te doen.

Voorbereiden
• Vorm een ploegje voor je gewenste boottype (C2x+, C4x+ of 4x+).
• Je team kan bestaan uit dames, heren of mix.
• Verzin een leuke naam voor je ploeg waaronder je mee gaat doen.
• Ga lekker trainen, je kunt altijd advies vragen bij de instructeurs van Willem 3 waar je het beste op kunt letten.
• Een bevoegde en geoefende stuur is verplicht.

Meedoen
De kosten zijn 5,- euro per roeier. Je kunt je team aanmelden via je eigen vereniging en/of tot 1 week vooraf bij de organiserende roeivereniging. De inschrijving moet voor elke wedstrijd opnieuw worden gedaan. Je kunt aan één, meerdere of alle wedstrijden meedoen.

Meedoen betekent:
• Veel roeiplezier.
• In competitie roeien, je krachten meten met gelijken.
• Een finale wedstrijd op de Bosbaan.

Informatie
Voor algemene informatie, klik hier.
Zie voor de details per wedstrijddatum de online agenda van Willem 3: https://www.willem3.nl/agenda

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko en Tanja

Regional rowing competitions Amsterdam – Calendar 2024

Regional rowing competitions will be organized again this year for rowers from S1 qualifications. The competitions have a friendly character and are intended for novice and recreational rowers who enjoy rowing a competition. In each category the winning team receives a cake, and in the final on the Bosbaan a medal.

Dates, locations and registration
• Saturday April 13, 2 p.m. at De Hoop, regioroeien@karzvdehoop.nl
• Saturday May 18, 2 p.m. at RIC, regioroeien@ricamsterdam.nl
• Saturday June 15, 2 p.m. at Poseidon, regioroeien@rzv-poseidon.nl
• Saturday September 7, 2 p.m. at De Amstel, regioroeien@amstelroei.nl
• Saturday October 5, 1 p.m. final on the Bosbaan, organized by Amstelgeuzen and Willem 3, regioroeien@willem3.nl

Members of citizen rowing clubs in the Amsterdam region from Haarlem to Muiden and from Zaandam to Hilversum are very welcome to participate.

To prepare
• Form a team for your desired boat type (C2x+, C4x+ or 4x+).
• Your team can consist of women, men or a mix.
• Think of a nice name for your team under which you will participate.
• Have a good workout, you can always ask the Willem 3 instructors for advice on what you should pay attention to.
• A competent and trained Cox is required.

Participate
The costs are 5 euros per rower. You can register your team through your own club and/or up to 1 week in advance at the organizing rowing club. Registration must be made again for each competition. You can participate in one, several or all competitions.

Participating means:
• Have fun rowing.
• Rowing in competition, testing your strength against peers.
• A final match on the Bosbaan.

Information
For general information, visit https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam.
For details per competition date, see Willem 3’s online agenda: https://www.willem3.nl/agenda

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko and Tanja

Light, light, heel light, klinkt het door de boot. Overal dansen lichtjes om ons heen. Het Amsterdam Light Festival, een terugkerend schouwspel van kunstwerken van en met licht, langs een schitterende route door de Amsterdamse grachten. Zoals elk jaar te bezichtigen te voet, te fiets en per boot. Maar niet per roeiboot! Gelukkig is er een uitzondering gemaakt en mochten C4x+-en en Wherry’s van Willem III en De Hoop op zondagavond 14 januari 20 uur verzamelen bij de hoek van de Keizersgracht en de Brouwersgracht.

Het is al een feest om in het donker door de grachten te roeien, maar met een hele sliert roeiboten en achtervolgd door een hele zwerm kano’s met felle lichtjes, is echt onvergetelijk!

Volle kracht weer naar Willem III voor glühwein en een snack, heerlijk!
Met hartelijke dank aan de leden van de Toercommissie die alles tot in de (licht-)puntjes hebben geregeld.

Marwim van Overschot

W3 Amsterdam Light Festival, review

Peddle light, light, very light, sounds through the boat. Lights dance everywhere around us. The Amsterdam Light Festival, a recurring spectacle of works of art made of and with light, along a beautiful route through the Amsterdam canals. As every year, it can be visited on foot, by bike and by tour boat. But not by rowing boat! Fortunately, an exception was made and C4x+s and Wherrys from Willem III and De Hoop were allowed to gather at the corner of Keizersgracht and Brouwersgracht on Sunday evening, January 14, at 8 p.m.

Rowing through the canals in the dark is already a treat, but rowing with a whole line of rowing boats and being chased by a whole swarm of canoes with bright lights is truly unforgettable!

Full speed back to Willem III for mulled wine and a snack, delicious!
With many thanks to the members of the Tour Committee who arranged everything down to the brightest details.

Marwim van Overschot

Hoe beter dan met een roeitocht door de stad kan je het nieuwe jaar bij Willem 3 beginnen. Met een routekaart en een minutieuze routebeschrijving (met speciale dank aan Els, Maaike, Wouter en de andere leden van de Toercommissie), gingen 2 C4*tjes en een aantal wherry’s op pad.
We genoten van de zon en het glinsterende water en trotseerden de kou, want de gevoelstemperatuur was onder het vriespunt.

Het sturen in de stad vergde goede stuurmanskunst. We passeerden vele bruggen, sommige smal, sommigen met een kromming in de brug zodat je onder de brug goed moest bijsturen en 1 hele lange doorgang (de Weteringkeersluis), waar we peddels voor hadden meegenomen. Hulde aan de stuurvrouwen en -mannen en de roeiers die het er zonder kleerscheuren vanaf hebben gebracht.

Na de Amstel ging het verder door de Herengracht, Leidsegracht, Keizersgracht, Reguliersgracht, Lijnbaansgracht , Boerenwetering, Amstelkanaal en weer terug naar de Amstel en Willem 3.

Bij terugkomst laafden ons aan warme thee en we bleven maar napraten hoe gezellig het was. We verheugen ons nu al weer op de volgende toertocht.

Renée Everard

W3 New Year’s Tour January 7, 2024, retrospective

What better way to start the new year at Willem 3 than with a rowing tour through the city. With a route map and a meticulous route description (with special thanks to Els, Maaike, Wouter and the other members of the Tour Committee), 2 C4*s and a number of wherries set off.
We enjoyed the sun and the sparkling water and braved the cold, because the wind chill was below freezing.

Steering in the city required good steering skills. We passed many bridges, some narrow, some with a curve in the bridge so that you had to adjust carefully under the bridge and one very long passage (the Weteringkeersluis), for which we had brought paddles. Kudos to the coxswomen and men and the rowers who made it out unscathed.

After the Amstel it continued through the Herengracht, Leidsegracht, Keizersgracht, Reguliersgracht, Lijnbaansgracht, Boerenwetering, Amstelkanaal and back to the Amstel and Willem 3.

When we returned, we enjoyed hot tea and kept talking about how nice it was. We are already looking forward to the next tour.

Renée Everard

De Amsterdamse grachten bij avond zijn magisch, misschien zijn wij daar als Willem III-ers al teveel aan gewend geraakt, maar dat geldt zeker niet voor gastroeiers uit het land. Eind september organiseren we daarom elk jaar de Lichtjestocht en zetten we deze tocht op de KNRB kalender.

Dat hebben we dit jaar geweten! Al vanaf januari begonnen de aanmeldingen, het liefst gelijk voor 3 boten. De rest van het jaar ging dat zo door en halverwege de zomervakantie was duidelijk dat de tocht helemaal volgeboekt was.

Zaterdag 23 september was het zo ver. Terwijl de laatste regenbuien eind van de middag wegtrokken kwamen van Goes tot Hoogeveen en van Nijmegen tot Zaanstad de roeiers bij ons binnen, vol bewondering kijkend naar onze prachtige accommodatie en vloot. Eerst nog even een kopje koffie en het nuttigen van meegebrachte etenswaren in de sociëteit en dan de boten – die al in het water lagen – klaarmaken en met lichtjes versieren.

Terwijl de zon langzameraan achter de bomen zakte vertrok zo’n beetje de hele Willem III toervloot, aangevuld met boten van RIC en Poseidon, de Amstel op; in totaal 20 boten, zowel Cx+-materiaal als Wherry’s. De route was eenvoudig gehouden (voor zover dat kan met een tocht door de Amsterdamse grachten). Eerst rustig langs Artis en dan druk door de grachten. Halverwege viel de duisternis in, zodat op de grachten de bruggen verlicht waren.

De lucht kleurde nog wat na in het westen toen de eerste boten al terugkwamen. Intussen was de sociëteit ingericht voor de ontvangst met hapjes en een drankje van onze bijna 90 gasten. Steeds meer boten – vaak prachtig met lichtjes versierd – gleden de haven binnen. We hadden de handen er aan vol om de gasten te begeleiden bij het weer terugleggen van de vloot.

Toen iedereen binnen was, volgde nog de prijsuitreiking voor de mooist verlichte boten. Berthie had bij de kringloopwinkel prachtige prijzen gescoord. Het bleek dat Tubantia uit Hengelo wel erg zijn best had gedaan, want die kregen zowel de 3e, 2e als 1e prijs. Daarna vertrok iedereen weer naar hun nog verre bestemmingen met allemaal dezelfde boodschap: “het was een prachtige tocht!”

The interest for the W3 Lichtjestocht was overwhelming

The Amsterdam canals at night is magic. Maybe as Amsterdam rowers, we are used to it. But not if you live elsewhere in the Netherlands. By the end of September therefore we organise the Lichtjestocht (Light tour) and publish it on the national rowing calendar. This year the interest was overwhelming. At January the first applications came, mostly for 3 boats for the group at once  and in August we were fully booked.

Saturday September 23rd, just when the last rain subsided, rowing teams from all over the country entered our clubhouse and prepared for the tour by,  among other things, illuminate their boats festively.  With the sun almost behind the trees at the other side of the river Amstel 20 boats left for the city tour. Not only our own fleet, but also some boats from our neighbours where needed. The route was  partly along the quiet canals near Artis Zoo and partly through the lively canals with their illuminated bridges. With all the traffic quite a challenge if you are not used to it.

With the last colours of sunset still in the sky the first boats already returned to the pontoons.  More and more often beautifully illuminated boats entered the harbour, causing a lot of work for the touring committee to accompany them back into their berth.

At the clubhouse we served drinks and some snacks and with almost 90 participants the  its capacity was used to the limit. Finally we had prizes for the most beautiful illuminated boats, which happened all to go to one rowing club: Tubantia from Hengelo. And soon after that most teams left for the long journey home. But not without telling us they had a beautiful tour.

Het Comité voor wherrywedstrijden van de vereniging Zeilend Scheehout organiseert op 18 mei, op Hemelvaartsdag, de jaarlijkse zeilwedstrijd op de Spiegelpolder bij de watersportvereniging ‘De Spiegel’. Zie in de bijlage de uitnodiging, aanmelden voor 14 mei.

Hebben jullie ook al weer zo’n zin in het nieuwe toerseizoen?

De WIII Toercommissie organiseert elk jaar 6 vaste roeitochten. Voor 2023 staan de volgende data op het programma:

 • Zaterdag 15 april Nieuwe-ledentocht, middagtocht (op persoonlijke uitnodiging)
 • Zaterdag 13 mei Lentetocht, een dagtocht van ongeveer 30km
 • Zaterdag 8 juli Zomertocht, een dagtocht van ongeveer 30 à 40km
 • Zondag 20 augustus Magnum Marathon, 58km over de Vecht en de Amstel, ism de KNRB
 • Zaterdag 23 september Lichtjestocht, stadstocht van 16km, einde middag, begin avond
 • Zaterdag 18 november Snerttocht, middagtocht van 16km door de stad, na afloop Snert

Enkele weken voorafgaand aan de tocht komt er informatie, onder meer over de route, beschikbaar op www.willem3.nl.

Naast de vaste tochten zijn er plannen voor tochten voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld voor de jeugd, voor onze niet-Nederlandstalige leden, en voor de groep scheehouten wherryroeiers.

We zien jullie allemaal graag bij de Willem III Toertochten. Tot dan!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna en Wouter

Willem III Tour Calendar 2023

Are you already looking forward to the new touring season?

The WIII Tour Committee organizes 6 fixed rowing trips every year. The following dates are scheduled for 2023:

 • Saturday April 15 New members tour, afternoon tour (on personal invitation)
 • Saturday 13 May Spring trip, a day trip of about 30 km
 • Saturday 8 July Summer tour, a day trip of about 30 to 40 km
 • Sunday August 20 Magnum Marathon, 58 km over the Vecht and the Amstel, in collaboration with the KNRB
 • Saturday 23 September Lichtjestocht, city tour of 16 km, late afternoon, early evening
 • Saturday 18 November Snerttocht, afternoon tour of 16km through the city, followed by Snert

A few weeks prior to the tour, information, including about the route, will be available on www.willem3.nl.

In addition to the regular trips, there are plans for trips for special target groups, for example for the youth, for our non-Dutch speaking members, and for the group of scheehouten wherry rowers.

We look forward to seeing you all at the Willem III Tours. Until then!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna and Wouter

 

Willem 3 had its first tour of the year prior to the New Years Reception at our clubhouse. We were specifically pleased that our international members registered for this tour.

On a very sunny January 8, some 25 people made a canal tour through Amsterdam to celebrate the New Year. This time of the year means little traffic from tourism allowing for perfect conditions for a rowing tour. The trajectory was at times challenging as waterways were narrow and wind was fierce, but that made it all the more worthwhile. Given the enthusiasm from participants, we would like to see this event turn into a yearly tradition.

Eerste zonnige Toertocht van het jaar. Zondag 8 januari 2023

Willem 3 had voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis, met de Nieuwjaarstocht 2023 zijn eerste toertocht van het jaar. We waren vooral blij dat onze internationale leden zich voor deze tour hadden aangemeld.

Op deze zeer zonnige 8 januari maakten zo’n 25 mensen een toertocht door Amsterdam om het nieuwe jaar te vieren. Deze tijd van het jaar betekent weinig verkeer met rondvaartboten, waardoor de omstandigheden perfect waren voor een roeitocht. Het traject was soms uitdagend omdat de waterwegen smal waren en de wind best stevig, maar dat maakte het des te meer de moeite waard. Gezien het enthousiasme van de deelnemers zouden we graag zien dat dit evenement een jaarlijkse traditie wordt.

Roeitocht door de stad, georganiseerd door de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen,  langs een deel van het Amsterdams Light Festival.

Datum: zaterdag 14 januari 2023

Deelname is bedoeld voor ervaren ploegroeiers en zeer ervaren stuurlieden

Programma

 • 15.00 uur verzamelen bij Willem III. Boten klaar maken, en optioneel versieren met lichtjes als je een gooi wilt doen naar de wisseltrofee voor de mooist versierde boot.
 • 15.30 uur vertrek naar De Hoop.
 • 16.00 uur ontvangst op het vlot bij De Hoop met koek en zopie.
 • 16.30 uur gezamenlijke afvaart vanaf De Hoop.

Na de tocht diner, uitreiking wisseltrofee voor de mooist verlichte boot en een gezellig avondprogramma (optioneel).

Aanmelden: Uiterlijk 9 januari 2023 via regioroeien@willem3.nl. Geeft bij aanmelding ajb alvast aan of je ook mee wilt doen met het diner.

Kosten deelname: 7,50 euro pp zonder maaltijd  / 15 euro pp voor de maaltijd en het avondprogramma. Overmaken op: rekening m.keessen NL90INGB0004802713 onder vermelding ALF 2023.

Informatie: regioroeien@willem3.nl

Marina Keessen

Amsterdam Light festival 'Lite' 2022-2023, Saturday 14 January 2023

Rowing tour through the city, organized by the Amsterdam Rowing Associations, along part of the Amsterdam Light Festival.

Date: Saturday, January 14, 2023

Participation is intended for experienced team rowers and very experienced coxswains

Program

 • 15.00 Gathering at Willem III. Prepare boats, and optionally decorate with lights if you want to take a shot at the challenge trophy for the most beautifully decorated boat.
 • 3.30 pm Departure to De Hoop.
 • 16.00 Reception on the raft at De Hoop with cake and zopie.
 • 4.30 pm joint departure from De Hoop.

After the trip, dinner, award ceremony for the most beautifully lit boat and a pleasant evening program (optional).

Registration: No later than 9 January 2023 via regioroeien@willem3.nl. Please indicate when registering whether you also want to join the dinner.

Participation costs: 7.50 euros pp without meal / 15 euros pp for the meal and the evening program. Transfer to: account m.keessen NL90INGB0004802713 stating ALF 2023.

Information: regioroeien@willem3.nl

Marina Keessen

Op zondag 8 januari 2023 organiseert de Toercommissie de Nieuwjaarstocht voor leden van Willem III. Dat is voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel.

Programma

 • 13.00 uur verzamelen, boten te water laten
 • 13.30 uur start van de tocht, in konvooi wegvaren
 • 15.30 uur terug bij Willem III
 • 16.00 uur ontvangst nieuwjaarsborrel in de Sociëteit (casual chique)
 • 16:30 Toespraak door voorzitter Gerrit Blom
 • 16:45 uitreiking speldjes
 • 17:15 Botendoop
 • 19:00 afsluiting

Aanmelden: uiterlijk 2 januari 2023
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Nieuwjaarstocht 2023’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n), (d) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Aanmelden (niet verplicht) voor de nieuwjaarsborrel kan via de intekensheet.

Roeiniveau
Een geoefende captain per boot is verplicht!!
Deze gezellige stadstocht, van ongeveer 12km, is geschikt voor roeiers met niveau vanaf (bijna) klasse 1. Je moet ongeveer 2 uur lang kunnen roeien en de roeibeweging redelijk beheersen.

Geen kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze tocht.

Namens de WIII Toercommissie

Wouter, Els en Maaike

January 8, 2023 WIII New Year’s Tour, Will you join us?

On Sunday, January 8, 2023, the Tour Committee is organizing the New Year’s Tour for members of Willem III. That is prior to the New Year’s drink.

Program

 • Gather at 1:00 pm launch boats
 • 1:30 pm start of the tour, sail away in convoy
 • 3.30 pm back at Willem III
 • 4 pm reception New Year’s drink in the Sociëteit (casual chic)
 • 16:30 Toespraak door voorzitter Gerrit Blom
 • 16:45 uitreiking speldjes
  17:15 Botendoop
  19:00 afsluiting

Register no later than 2 January 2023
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘New Year’s Tour 2023′. Plus (a) your name(s), (b) mobile phone number(s), (c) your rowing class(es), (d) possibly your wherry or Cx+ boat preference.
After registration you will receive a confirmation email.

You can register (not required) for the New Year’s drink via the registration sheet.

Rowing level
An experienced captain per boat is required!!

This pleasant city tour, of about 12 km, is suitable for rowers with a level from (almost) class 1. You must be able to row for about 2 hours and have a reasonable command of the rowing movement.

No costs
There are no costs associated with this tour.

On behalf of the WIII Tour Committee

Wouter, Els and Maaike