MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Bestuur

Gerrit Blom

Voorzitter

voorzitter@willem3.nl

Eveline Pronker

Secretaris

bestuur@willem3.nl

Friedeke Voss

Penningmeester

penningmeester@willem3.nl

Niels van der Zwan

Materiaalcommissaris

matcom@willem3.nl

vacant

Commissaris Wedstrijdroeien

wedstrijdcommissaris@willem3.nl

Stefanie Cozijn

Commissaris Sociëteit/Bar

societeit@willem3.nl

Arnaud Perrotin

Ledencommissaris

ledencommissaris@willem3.nl

Commissies

Dave Overeem van Elferen

Ledenopvang

ledenopvang@willem3.nl

Thea van der Jagt

Ledenadministratie

ledenadmin@willem3.nl

Ernst Schutte

Commissaris veiligheid

veiligheid@willem3.nl

Olaf, Xander, Ernst, Marten

Website & ICT

ict@willem3.nl

Brigit van Dam

Communicatiecommissie: webredactie

comcom@willem3.nl

Iris Muis

Communicatiecommissie: social media

comcom@willem3.nl

Carlijn de Roos

Communicatie commissie: social media

comcom@willem3.nl

Eilard Jacobs

Commissie Toerroeien

toercommissie@willem3.nl

Sybren Visser

Juniorencoördinator (15 – 18 jr)

juniorencoordinator@willem3.nl

Sybren Visser

Jeugdcoördinator/ CF (10 – 14 jr)

jeugdcoordinator@willem3.nl

Vincent van Zomeren

Bootsman

werkplaats@willem3.nl

Helena van Gelder

Landtong

redactie@willem3.nl

Irene Straatsburg

Vertrouwenscontactpersoon

vcp@willem3.nl

Erevoorziter: George Cortlever

Ereleden: Herman Boelen, Ewoud de Boer, George Cortlever, Leendert van Dis, Jim Enters, Paul Hartog, Arjan Helle, Jannie Helle, Peter Hesp, Rogier Klop, Hans Lycklama, Otto Over, Ber van der Veen, Willem Jan de Widt, Kristiaan Wolf.

Leden van Verdienste: Loes Beckmann, Mieke van Beeren, Ludwig Benecke, Femke Boelen, Harold Boerrigter, Ellen van den Broek, Jan Pieter van Dijke, Frits de Graaf, Doreen Hesp, Stan Jansen, Janneke Jongh Vischer, Els Jorritsma, Ans Keuter, Wil Pommerel, Co Rentmeester, Nico Rienks, Maarten Rups van der Linden, Hanneke Schenk, Muriel van Schilfgaarde, Willem Stohr, Cees Traanberg, Kees Veling, Jan-Willem van der Wal, Bob de Weert, Olga van Zomeren.