MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het lidmaatschap

Het Willem III lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd. Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen beëindigen, dan moet je je lidmaatschap  voor 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar schriftelijk opzeggen. Dit kan per post of per mail via ledenadmin@willem3.nl.

In de laatste week van de maand januari 2024 wordt de jaarcontributie, inclusief de toeslagen, per automatische incasso geïncasseerd.

Vangt het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aan, dan wordt de contributie vanaf dat moment berekend. Als bijvoorbeeld het lidmaatschap op 1 maart start, wordt 10/12 van de jaarcontributie in rekening gebracht. De betaling van de contributie, inclusief de toeslagen, vindt dan per automatische incasso plaats in de laatste week van de maand waarin het inschrijfformulier voor het aangaan van het lidmaatschap is ontvangen.

Contributie & toeslagen 2023 & 2024

Naast de vermelde contributiebijdragen, brengen we ook een bijdrage aan de KNRB/NOC*NSF/ ARB/ FOYS, abonnementskosten van ons verenigingsorgaan en eventuele huur van een kleedkamerkastje in rekening.

Contributies 2023 2024
Seniorlid € 384 € 408
67-pluslid € 326 € 347
Jong-seniorlid/ juniorlid/jeugdlid € 326 € 347
Toeslagen 2023 2024
Bouwtoeslag € 30 € 0
Abonnement verenigingsorgaan € 25 € 27
Bijdrage KNRB/ARB (jeugd- en juniorleden) € 24 € 30
Bijdrage KNRB/ARB (senior- en 67+ leden) € 42 € 50

Naast de contributie en toeslagen betalen nieuwe leden éénmalig € 43,- entreegeld. Het abonnement voor het verenigingsorgaan wordt slechts één keer per huisadres in rekening gebracht. De minimumbijdrage van de donateurs is vastgesteld op € 128,-.

Door(g)roei korting

Wil je lid worden van Willem III maar ben je nog lid van of was je maximaal 12 maanden geleden nog lid van een studenten roeivereniging? Dan biedt Willem III de Door(g)roei korting aan. Deze Door(g)roei regeling biedt 50% korting op de basis contributie gedurende het lopende jaar van lid worden en het eerstvolgende volledige jaar met een maximale duur van 24 maanden, voor meer informatie klik op deze link.

De Door(g)roei korting is van toepassing op nieuwe lidmaatschappen vanaf 1 januari 2024.

Willem III clubkleding

Willem III heeft een eigen clubtenue. Kijk op de website van Roeigoed naar de Willem III clubkleding.

Het adres van de winkel van Roeigoed is:

Flevolaan 13c
1382 JX  WEESP
E-mail: info@roeigoed.nl
Telefoon: 020 – 669 36 40

Ereleden

Ereleden die benoemd zijn vóór 1 januari 2017, betalen minimaal alle toeslagen. Leden die na 1 januari 2017 erelid zijn geworden, betalen de helft van de contributie inclusief alle toeslagen. Dus 50% van of het senioren- of 67+-tarief.

Kleedkamerkastjes

In de kleedkamers van de vereniging zijn kastjes die je met een eigen slotje kunt afsluiten. Handig om je persoonlijk eigendommen in te bewaren als je aan het roeien bent. Deze kastjes worden per jaar verhuurd. Meer informatie kun je opvragen via  ledenadmin@willem3.nl.

Een klein kastje kost € 10,-, een middelgrote kost € 12,- en een grote kost € 15,- per jaar. Zowel in de heren- als dameskleedkamer zijn ook een zestal blauwe kastjes beschikbaar die vrij gebruikt kunnen worden.

Gespreid betalen

De jaarcontributie inclusief toeslagen wordt in een keer geïnd in de laatste week van januari. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor een aantal leden financieel niet haalbaar is. Daarom bieden we de mogelijkheid van betaling in 2 of 4 termijnen aan. In overleg kan er zelfs per maand betaald worden. Neem contact op met ledenadmin@willem3.nl als je van de mogelijkheid tot gespreid betalen gebruik wilt maken en dit niet al eerder afgesproken hebt. Nadrukkelijk willen wij erop wijzen dat het lidmaatschap wel voor een heel jaar geldt en we hier alleen een gespreide betalingsmogelijkheid aanbieden. De termijnbetalingen vinden ook plaats via een automatische incasso.

Stadspas Amsterdam

Wij doen actief mee aan de stadspasregelingen van Amsterdam voor jeugd en 55+. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met ledenadmin@willem3.nl

Vragen over het lidmaatschap

Voor verdere vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij ledenadmin@willem3.nl