MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het lidmaatschap

Het Willem III lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd. Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen beëindigen, dan moet je je lidmaatschap uiterlijk vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar schriftelijk opzeggen. Dit kan per post of per mail via ledenadmin@willem3.nl.

In de laatste week van de maand januari van ieder kalenderjaar wordt de jaarcontributie, inclusief de toeslagen, per automatische incasso geïncasseerd.

Vangt het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aan, dan wordt de contributie vanaf dat moment berekend. Als bijvoorbeeld het lidmaatschap op 1 maart start, wordt 10/12 van de jaarcontributie in rekening gebracht. De betaling van de contributie, inclusief de toeslagen, vindt dan per automatische incasso plaats in de laatste week van de maand waarin het inschrijfformulier voor het aangaan van het lidmaatschap is ontvangen.

Contributie & toeslagen 2021 & 2022

Naast de vermelde contributiebijdragen, brengen we ook een bouwtoeslag, bijdrage aan de KNRB, abonnementskosten van ons clubblad De Landtong en eventuele huur van een kleedkamerkastje in rekening.

Contributies 2021 2022
Seniorlid € 347 € 353
67-pluslid € 295 € 300
Jong-seniorlid € 295 € 300
Juniorlid € 295 € 300
Jeugdlid € 295 € 300
Toeslagen 2021 2022
Bouwtoeslag € 30 € 30
Abonnement De Landtong € 24 € 24
Bijdrage KNRB/ARB (jeugd- en juniorleden) € 24 € 24
Bijdrage KNRB/ARB (senior- en 67+ leden) € 41 € 41

Naast de contributie en toeslagen betalen nieuwe leden éénmalig € 80 entreegeld, in ruil waarvoor ze een voucher ontvangen voor een clubshirt of korting op roeikleding.

De minimumbijdrage van de donateurs is vastgesteld op € 110. Dat is inclusief de abonnementskosten van ons clubblad De Landtong en de bouwtoeslag.

Ereleden

Ereleden die benoemd zijn vóór 1 januari 2017, betalen minimaal de KNRB-bijdrage, de bouwtoeslag, de abonnementskosten van de Landtong en eventuele kasthuur. Leden die na 1 januari 2017 erelid zijn geworden, betalen de helft van de contributie inclusief alle toeslagen. Dus 50% van of het senioren- of 67+-tarief.

Vragen over het lidmaatschap

Voor verdere vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij ledenadmin@willem3.nl

Kleedkamerkastjes

In de kleedkamers van de vereniging zijn kastjes die je met een eigen slotje kunt afsluiten. Handig om je persoonlijk eigendommen in te bewaren als je aan het roeien bent. Deze kastjes worden per jaar verhuurd. Meer informatie kun je opvragen via ledenadmin@willem3.nl.

Een klein kastje kost € 10, een middelgrote kost € 12 en een grote kost € 15 per jaar. Zowel in de heren- als dameskleedkamer zijn ook een zestal blauwe kastjes beschikbaar die vrij gebruikt kunnen worden.