MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het lidmaatschap

Het Willem III lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd. Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen beëindigen, dan moet je je lidmaatschap uiterlijk tot 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar schriftelijk opzeggen. Dit kan per post of per mail via ledenadmin@willem3.nl.

In de laatste week van de maand januari 2023 wordt de jaarcontributie, inclusief de toeslagen, per automatische incasso geïncasseerd.

Vangt het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aan, dan wordt de contributie vanaf dat moment berekend. Als bijvoorbeeld het lidmaatschap op 1 maart start, wordt 10/12 van de jaarcontributie in rekening gebracht. De betaling van de contributie, inclusief de toeslagen, vindt dan per automatische incasso plaats in de laatste week van de maand waarin het inschrijfformulier voor het aangaan van het lidmaatschap is ontvangen.

Contributie & toeslagen 2022 & 2023

Naast de vermelde contributiebijdragen, brengen we ook een bouwtoeslag, bijdrage aan de KNRB/NOC*NSF/ ARB, abonnementskosten van ons verenigingsorgaan en eventuele huur van een kleedkamerkastje in rekening.

Contributies 2022 2023
Seniorlid € 353 € 384
67-pluslid € 300 € 326
Jong-seniorlid/ juniorlid/jeugdlid € 300 € 326
Toeslagen 2022 2023
Bouwtoeslag € 30 € 30
Abonnement verenigingsorgaan € 24 € 25
Bijdrage KNRB/ARB (jeugd- en juniorleden) € 24 € 24
Bijdrage KNRB/ARB (senior- en 67+ leden) € 41 € 42

Naast de contributie en toeslagen betalen nieuwe leden éénmalig € 40,- entreegeld (in 2021 was het entreegeld inclusief voucher € 80,-). Het abonnement voor het verenigingsorgaan wordt slechts één keer per huisadres in rekening gebracht. De minimumbijdrage van de donateurs is vastgesteld op € 120,-.

Willem III clubkleding

Willem III heeft een eigen clubtenue. Kijk op de website van Roeigoed naar de Willem III clubkleding.

Het adres van de winkel van Roeigoed is:

H.J.E. Wenckebachweg 150a
1096 AR AMSTERDAM
mail: info@roeigoed.nl
t: 020-6693640

Ereleden

Ereleden die benoemd zijn vóór 1 januari 2017, betalen minimaal alle toeslagen. Leden die na 1 januari 2017 erelid zijn geworden, betalen de helft van de contributie inclusief alle toeslagen. Dus 50% van of het senioren- of 67+-tarief.

Kleedkamerkastjes

In de kleedkamers van de vereniging zijn kastjes die je met een eigen slotje kunt afsluiten. Handig om je persoonlijk eigendommen in te bewaren als je aan het roeien bent. Deze kastjes worden per jaar verhuurd. Meer informatie kun je opvragen via  ledenadmin@willem3.nl.

Een klein kastje kost € 10,-, een middelgrote kost € 12,- en een grote kost € 15,- per jaar. Zowel in de heren- als dameskleedkamer zijn ook een zestal blauwe kastjes beschikbaar die vrij gebruikt kunnen worden.

Gespreid betalen

De jaarcontributie inclusief toeslagen wordt in een keer geïnd in de laatste week van januari. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor een aantal leden financieel niet haalbaar is. Daarom bieden we de mogelijkheid van betaling in 2 of 4 termijnen aan. In overleg kan er zelfs per maand betaald worden. Neem contact op met ledenadmin@willem3.nl als je van de mogelijkheid tot gespreid betalen gebruik wilt maken en dit niet al eerder afgesproken hebt. Nadrukkelijk willen wij erop wijzen dat het lidmaatschap wel voor een heel jaar geldt en we hier alleen een gespreide betalingsmogelijkheid aanbieden. De termijnbetalingen vinden ook plaats via een automatische incasso.

Stadspas Amsterdam

Wij doen actief mee aan de stadspasregelingen van Amsterdam voor jeugd en 55+. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met ledenadmin@willem3.nl

Vragen over het lidmaatschap

Voor verdere vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij ledenadmin@willem3.nl