MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Wil je een bericht of oproep plaatsen op de website of de socials van Willem III? Leuk! Graag lichten wij hier onze werkwijze toe. De berichten worden op de website en socials geplaatst door de comcom-redactie.

Zie hieronder de richtlijnen voor het aanleveren van content:

 • Op de website worden aankondigingen, nieuws en verslagen geplaatst die te maken hebben met de roeivereniging en de sociëteit van Willem III. Op de socials wordt actueel roeinieuws of sfeerflitsen over Willem III geplaatst, kort in tekst, vooral in beeld.
 • Berichten die commercieel gewin hebben voor een andere partij dan Willem III worden niet geplaatst.
 • Zowel voor de website als de socials geldt: de comcom beslist of een bericht geplaatst wordt en doet de eindredactie over aangeleverde content. Het kan dus zijn dat er kleine wijzigingen gemaakt worden in de tekst of een andere titel bedacht. Dit wordt wel altijd gecommuniceerd met degene die de content heeft aangeleverd.
 • Als je een nieuwsbericht wil aanleveren:
  – Wil je een bericht plaatsen over wedstrijden: mail dan commissaris Wedstrijdroeien Jan Kloosterboer wedstrijd@willem3.nl.
  – Heb je een nieuwtje of activiteit die te maken heeft met de sociëteit: stuur je mail naar Inte Koopman societeit@willem3.nl.
  – Alle berichten over tochten: mail de commissie Toerroeien toercommissie@willem3.nl.
  Alle overige onderwerpen kan je mailen naar comcom@willem3.nl.
 • De foto mag gemaakt zijn met een telefoon (Liefst horizontaal genomen foto’s). Per nieuwsbericht op de website liefst minimaal 1 foto aanleveren. Maximaal worden er 6 foto’s (exclusief de header) geplaatst. Voor foto’s is toestemming nodig voor het plaatsen van de foto van degene die gefotografeerd is, in verband met privacy. Bij groepen is dit niet nodig.
 • In tekst graag feiten en namen volledig aanleveren, zodat wij niet hoeven te factchecken. De titel is bondig (geen hele zin).
 • De comcom-redactie plaatst content meestal passief, dus wat er aangeleverd wordt vanuit de leden.
 • Lever content op tijd aan. Berichten worden zonder tegenbericht binnen 7 dagen geplaatst.
 • Communicatie over nieuwsberichten voor de website en de socials graag via de comcom mail en niet via Whatsapp.
 • Op de website kunnen geen filmpjes geplaatst worden, op de socials wel.

Heb je nog vragen? Mail de comcom-redactie: comcom@willem3.nl.

De socials van Willem III:
Facebook
Instagram