MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Irene Straatsburg is vertrouwenscontactpersoon bij Willem III. Irene (1965) roeit ruim 25 jaar bij Willem III. Ze werkt als programmaleider in de ouderenzorg.  Neem gerust met Irene contact op: vcp@willem3.nl

Een Vertrouwens Contact Persoon (VCP), is een officiële functie, gecreëerd in samenwerking met NOC*NSF. Idealiter sporten we in een sociaal veilige omgeving en leven geldende gedragsregels na. Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor de cultuur, sfeer en veiligheid binnen de vereniging. Daar waar leden te maken krijgen met (door hen zelf ervaren) ongewenst gedrag, is de VCP een aanspreekpunt.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie (SI), grensoverschrijdend gedrag, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging en racistische uitlatingen. Daarnaast kunnen doping en eetstoornissen ook ter sprake komen. In geval van ongewenst gedrag is er vaak sprake van machtsongelijkheid en afhankelijkheid. Sporters en begeleiders zijn gewend grenzen te verleggen en zullen een onwenselijke situatie daardoor misschien eerder accepteren, in plaats van die te signaleren. Daarbij kan er in meer of mindere mate sprake zijn van ongewenst lichamelijk contact of intimiteit. Een veilige (sub)cultuur binnen de vereniging is heel belangrijk.

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor leden die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Aarzel niet om bij twijfel contact met de VCP op te nemen. De VCP doet de eerste opvang. Dit gebeurt volgens een protocol, waarbij ook de voorzitter – met optimaal behoud van privacy – betrokken wordt. In overleg met de betrokkene kan bij een melding doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon (van bijvoorbeeld het NOC*NSF) of eventueel – afhankelijk van de zwaarte van de klacht – naar de tuchtcommissie van de bond, een advocaat, de politie of andere hulpverleners. De VCP bespreekt het protocol samen met de betrokkene. Hierbij hoort ook het invullen van een registratie- en rapportageformulier. De VCP is een procesbegeleider en zal de klacht niet inhoudelijk behandelen.

De VCP:

  • is neutraal, onafhankelijk en geen bestuurslid
  • heeft een verklaring omtrent goed gedrag (VOG)
  • is inhoudelijk niet betrokken bij de procedures
  • is laagdrempelig en sociaal vaardig
  • heeft een training gevolgd en houdt zijn/haar vaardigheden en kennis bij

Via onderstaande links is verdere informatie te vinden. Ook de KNRB heeft een vertrouwenscontactpersoon.