MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Over

Waar Amsterdam ophoudt en de bebouwde Amsteloevers overgaan in een rustieke rivier, ligt roeivereniging Willem III. Komende uit de stad, vlak na de Utrechtse brug aan de linkeroever, is onze vereniging gevestigd als laatste roeivereniging langs de Amstel.

Een bloeiende vereniging

Willem III is een bloeiende vereniging voor jong en oud. Onze leden bestaan uit jeugd, junioren, senioren en veteranen. We hebben een lange geschiedenis, vierden in 2012 ons 130-jarig bestaan en zijn trots op ons unieke karakter.

Alles draait in de eerste plaats om roeien. We beschikken over een goed onderhouden en grote vloot van meer dan honderd boten. Voor zowel beginners als voor gevorderden is er volop keuze in alle boottypen voor zowel scullers als boordroeiers. Onderdeel van de vloot zijn diverse boten voor onze wedstrijdroeiers die zowel nationaal als internationaal veel bekijks hebben. Onze wherry’s worden vaak gebruikt tijdens toertochten. Ook voor para-roeiers bieden we instructie en begeleiding in aangepaste boten. Onze vereniging beschikt over een unieke eigen haven met rustig water en meerdere vlotten die aankomst en vertrek makkelijk maken.

Onze jeugd geven we een eigen opleiding en voor beginnende of meer ervaren volwassen roeiers bieden we instructielessen. Velen van onze jeugdroeiers stromen later door naar één van de Amsterdamse studentenroeiverenigingen, zoals onze buren Skøll en het naast de Berlagebrug gelegen Nereus. Na hun studietijd keren de meesten als senior weer terug naar de haven van Willem III.

 

Trainen

Onze vereniging heeft een uitgebreide indoortrainingsruimte, zodat je ook in de winter en bij slecht weer je conditie op peil kan houden. In de winter worden bovendien outdoor- en indoor-activiteiten georganiseerd, onder begeleiding van instructeurs.

Voor wedstrijdroeiers bestaat de gelegenheid om op de Bosbaan te trainen. Hier hebben we in een eigen loodsruimte waar onze wedstrijdboten kunnen liggen.

 

 

 

Clubavonden

Bij al dat roeien hoort natuurlijk ook gezelligheid. Onze sociëteit met zijn hoge ramen en een balkon over de gehele lengte, kijkt uit over onze haven en de groene oevers van de Amstel. In dit Willem III ‘Grand Café’ bespreken we geleverde prestaties onder het genot van een kopje koffie, thee en heerlijke appeltaart. Of misschien iets sterkers.

Onze leden kunnen het hele jaar door voor een schappelijke prijs van een maaltijd uit eigen keuken genieten tijdens de clubavond op woensdagavond. In het voorjaar en ’s zomers organiseren we ook op vrijdagavond een clubavond met avondeten. Nieuwe leden maken op de clubavonden en tijdens de instructielessen makkelijk kennis met andere leden waardoor samen roeien of het starten van een eigen roeiploeg  eenvoudig is. Ook organiseert Willem III evenementen zoals de OWEE (onderlinge clubwedstrijden), het Willem III feest, Sinterklaas en het Kerstdiner.

Zoals veel verenigingen is ook Willem III een vereniging van vrijwilligers. Onze leden runnen de bar en de keuken en daarmee houden we de sociëteitskosten laag. We hebben enthousiaste leden die toertochten organiseren en ervaren (wedstrijd)roeiers geven de instructielessen.

 

Onze historie

Willem III is een moderne, maar ook oude ‘vereeniging’. De Roeivereeniging Willem III werd op 22 augustus 1882 opgericht door een 5-tal vrienden: de 15-jarige Arent Daniel Meyjes, zijn twee jaar jongere broer Gottfried en de broeders Egbert, Fije en Kees Bok. Deze jongens waren te jong om lid te worden van een bestaande roeivereniging en besloten daarom samen een eigen vereniging op te richten. De eerste thuisbasis werd de scheepstimmerwerf ‘De Gouden Leeuw’ van de vader van de broers Meyjes in de Kleine Kattenburgerstaat in Amsterdam. De vloot bestond uit één vierriemssloep (in bruikleen), de contributie was 5 – 10 guldencent per week en de jaarbegroting 25 gulden. Bij de vernoeming van de vereniging naar de toenmalige koning Willem III, hadden de jongens zich niet gerealiseerd dat hiervoor toestemming nodig was van de monarch. In 1885 werd deze alsnog aangevraagd en op 18 december 1886 is die door Zijne Majesteit verleend.

 

 

1891 Schuitenhuis Willem III Oosterdok

In de volgende jaren groeiden de vereniging en de vloot, waardoor de loods te klein werd. Aan de Hoogte Kadijk werd een grotere loods betrokken, die ook al snel te klein werd, en in 1890 werd een drijvend botenhuis in gebruik genomen in het Oosterdok, tegenover het huidige Scheepvaartmuseum. In 1896 werd het botenhuis versleept naar de Amstel, tussen de Govert Flinckstraat en de Stadhouderskade en in 1898 alweer verplaatst naar een locatie ter hoogte van het Amstelkanaal. Bij het 10-jarig bestaan in 1892 had Willem III ongeveer 35 leden en 60 donateurs. Rond de eeuwwisseling was de vereniging gegroeid tot ongeveer 80 leden en 77 donateurs. De vloot bestond toen uit 8 boten. Vanaf 1906 werden ook vrouwen toegelaten tot de vereniging.

Om de gestage groei op te vangen werd in 1899 een 2e drijvend botenhuis in gebruik genomen. Beide botenhuizen waren een ‘wankel’ bezit. Tijdens een stormnacht in 1903 zonk een van de huizen en werd weer opgetakeld, en in 1907 sloeg het andere botenhuis op drift tijdens een storm. Daarom werd begonnen met de realisatie van een vast gebouw aan de Amstel, tegenover de Trompenburgstraat, dat in 1909 in gebruik werd genomen.

 

 

1901-1909 Schuitenhuizen van Willem III aan de Amsteldijk ter hoogte van Meerhuizen (links nog met de restanten van “Badhuis Amstel”)

Net voor de Tweede Wereldoorlog bereikte het ledenaantal een dieptepunt: 251, in januari 1940. Eind 1943 werd verordend dat alle clubhuizen aan de Amstel moesten worden afgebroken. Bijna de gehele vloot werd verplaatst naar een leegstaande wasserij in Nigtevecht. De leden bleven bij elkaar komen in een zaaltje aan de Ceintuurbaan. In de jaren na de oorlog groeide het aantal leden zo snel dat – bij 500 leden – een ledenstop werd ingesteld

 

 

 

1909-1944 Schuitenhuis Willem III aan de Amsteldijk ter hoogte van de Trompenburgerstraat / 1948 Willem III Omval Deutsche Ruderverein

Willem III verhuisde in 1945 gedeeltelijk naar het gebouwtje van de voormalige Deutsche Turn-und Ruderverein, berekend op 80 leden, dat ook met De Hoop moest worden gedeeld. Het ruimteprobleem was nijpend en op de Algemene Ledenvergadering van 1947 werd besloten om op de huidige locatie een nieuw clubhuis te bouwen. In 1953 werd met de bouw begonnen en op 19 juni 1954 werd het gebouw feestelijk geopend, en kon de Willem III-vloot ‘thuiskomen’. Het gebouw is in 1996 uitgebreid door vergroting van de wherryloods. De grote toestroom van leden en van nieuwe boten betekende eind 2013 dat een uitbreiding van de loodsen en modernisering van het gebouw noodzakelijk werd. Tegelijkertijd zijn er meer voorzieningen voor mindervaliden toegevoegd.

 

 

Fotoalbum Willem III 1892-1957