MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Willem III in woord en beeld 1882-2023

Het historische boek van en over Willem III is een project dat het roei- en verenigingsleven in woord en beeld vastlegt, vanaf de oprichting in 1882 tot het heden.

Op basis van veelal uniek beeldmateriaal en met veel verhalen staan roeien, roeimateriaal, Amsterdam, de diverse locaties van het clubgebouw, het bloeiende en boeiende verenigingsleven, maatschappelijke en historische ontwikkelingen, de tijdsgeest en vooral de leden centraal. Iedere tijdsperiode begint met een korte inleiding van de Amsterdamse, nationale en internationale tijdsgeest.

Per periode van twintig-vijfentwintig jaar verschijnt een deel.

Het project heeft inmiddels 1982 bereikt. Unieke getuigenissen en verhalen van leden die al meer dan vijftig jaar lid zijn komen uitgebreid aan bod. Volgend jaar verschijnt het deel 1982-2007, waarna het de beurt is aan het 150-jarig lustrum in 2032.

Tot dusverre zijn verschenen:

Deel 1882-1892 à € 12,50
Deel 1892-1912 à € 25,00
Deel 1912-1932 à € 25,00
Met opbergband à € 12,50 (voor 1882-1932)
Deel 1932-1957 à € 25,00
Deel 1957-1982 à € 25,00

In het clubgebouw liggen exemplaren ter inzage.

De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar of u kunt de delen over 1882-1982 bestellen voor €95,00 inclusief opbergband voor de jaren 1882-1932.
Ruim 500 pagina’s lees- kijk-verenigings- en roeiplezier.

Bestel: boek@willem3.nl

1882-1892

De eerste jaren gaan vooral over de oprichtingsjaren, de oprichters, de eerste boten en schuitenhuizen in het Kattenburg en Oosterdok.

Aan de hand van veel foto’s, verhalen en documenten komen in chronologische volgorde de belangrijkste gebeurtenissen aan orde, zoals de brief van Koning Willem III uit 1886, de eerste bestuursvergaderingen, de positie van vrouwen, de eerste boten (en de waterschoenen), onenigheid en ruzies, Amsterdam, festiviteiten,  clubkleuren, kroegen, de andere Amsterdamse roeiverenigingen, de eerste wedstrijden en uiteraard het eerste jubileum in 1892.

1892-1912

Na deze beginfase zal Willem III snel groeien in leden- en botenaantal. Na een verblijf aan de Amsteldijk tegenover de Weesperzijde en De Hoop en aan de Amstel vlakbij het Amstelkanaal, wordt in 1909 intrek genomen in het schitterende botenhuis aan de Trompenburgstraat aan de Omval.

In deze periode kent ook Amsterdam en de internationale roeisport een sterke groei. Uitvindingen en toepassingen veranderen ook het (wedstrijd) roeien, al speelt Willem III vooral een prominente rol bij wherry roeien- en zeilen.

Het verenigingsleven is al intens in deze jaren en de eerste Willem III huwelijken komen hieruit voort. In 1902 wordt het twintigjarige lustrum uitbundig gevierd. De nieuwe voorzitter treedt aan in 1903 en zal deze functie tot 1945 uitoefenen.

De verenging wordt steeds professioneler, inclusief de eerste werknemers in vaste dienst, een groeiend ledenaantal (vooralsnog alleen mannen) en de in die tijd gebruikelijke ballotage. In 1906 is het dan zo ver: als een van de eerste roeiverenigingen kunnen ook vrouwen lid worden.

In 1907 is het zilveren jubileum aanleiding voor tweedaagse feestelijkheden. In 1912 herbergt het nieuwe botenhuis maar liefst 44 vaartuigen, waaronder maar liefst 27 wherry’s. Willem III is dan een van de toonaangevende roeiverenigingen in Amsterdam.

Uitvouwbare bijlage

Deze uitgave heeft ook een schitterende uitvouwbare map met topografie van Amsterdam met de locaties en authentieke foto’s van de schuiten- en botenhuizen van 1882-1954 (het huidige gebouw).

1912 – 1932

Deze decennia staan vooral in het teken van de steeds grotere inbreng van vrouwelijke leden en steeds meer leden, de eerste professionele (Engelse en Duitse) trainers, steeds meer succes bij het wedstrijdroeien, de leden die naar Nederlands-Indië vertrekken, daar roeien en er verslag van doen, de eerste cluborganen en circulaires en uiteraard de internationale ontwikkelingen (de Eerste Wereld Oorlog, de economische crisisjaren en de beurscrash van 1929, de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928).

De oprichting van de Nederlandse Roeibond (NRB), het bruisende verenigingsleven in en buiten de sociëteit, de cabarets, theatervoorstellingen, muziek- en dansavonden, soirées, bals masqués en andere evenementen tonen een levendig decennium tot 1932.

De vele roeitochten in binnen- en buitenland komen uitvoerig aan bod, evenals het ‘schoonroeien’ voor de dames. Wedstrijdroeien schaadde immers de vrouwelijke
eigenschappen en hun fysieke gesteldheid, zo was tot de jaren dertig de heersende opvatting.

Het vijftig jarig jubileum in 1932 wordt gevierd met een jubileum-revue in een afgeladen Stadschouwburg, diners, (wedstrijd) roeien en recepties.

Uitvouwbare bijlage

Ook dit deel heeft een schitterende uitvouwbare kaart. Deze geeft een overzicht van alle cluborganen vanaf 1918 tot heden.

1932 – 1957

Weinigen vermoedden bij de viering van het halve eeuwfeest dat de komende decennium zo roerig, tragisch en veel bewogen zouden zijn.

Het is ook de periode waarin het ‘levend geheugen’ aan het woord komt, de jaargangen 1920 en 1930.

De moeilijke crisisjaren, de (persoonlijke) tragiek van de Tweede Wereldoorlog, de verwoesting van het clubhuis in 1944 en de jaren van opbouw, de herrijzenis van de Vereniging en het nieuwe, huidige clubgebouw uit 1954 staan centraal.

Aan de hand van thema’s passeren diverse onderwerpen de revue, zoals het verenigingsleven voor, in en na de oorlog, de ballotage, Willem III in de bezettingstijd, toerroeien, wedstrijdroeien, de vloot, de twee onmisbare ‘B’s: Bestuur en Bootslieden, het damesroeien, technische ontwikkelingen en toepassingen in het roeimateriaal en het nieuwe clubgebouw in 1954.

Uitvouwbare bijlage

Wellicht staan bezoekers en niet bij stil, maar dit gebouw heeft een kunstwerk van uitzonderlijke kwaliteit: de muurschildering van kunstenaar en Willem III-lid Wim Bosma (1902-1985) in de hal van de sociëteit. De uitvouwbare map in deze uitgave geeft een overzicht van dit en andere kunstwerken van dit beroemde lid van de Vereniging.

1932 – 1957

In dit vijfde deel over de geschiedenis van Roeivereeniging Willem III gaat de club vanaf 1957 op weg naar het 100-jarig jubileum in 1982. Een pad van een kwart eeuw tegen de achtergrond van een opeenvolging van grote maatschappelijke veranderingen, die ook het leven aan de Jan Vroegopsingel niet onberoerd laten.

Voor de beschrijving van deze kwart eeuw van de vereniging is weer de thematische aanpak gekozen die in het vorige deel 1932-1957 zo succesvol is gebleken. Aan bod komen onder andere het verenigingsleven, het wedstrijdroeien, het materiaal, het vrouwenroeien, het toerroeien, de roei-instructie, het bestuur, het jeugdroeien, en niet te vergeten het 100-jarig jubileum in 1982.

Veel van de in deze hoofdstukken genoemde ontwikkelingen zijn als levende herinneringen opgetekend uit de mond van leden, die de beschreven periode hebben meegemaakt. De beschreven thema’s staan dan ook voor het DNA van Willem III.

Bijzonder is dat wel zestien mensen betrokken zijn geweest bij het samenstellen van al deze verhalen en dan zijn al diegenen die zich hebben laten interviewen of die beeldmateriaal hebben aangeleverd niet eens meegeteld.

Uitvouwbare bijlage

De Head of the River in beeld. Met soms meer dan tien deelnemende ploegen van Willem III, van jeugd tot vele divisies veteranen. Foto’s van winnende en deelnemende ploegen bij elkaar en een opsomming van alle winnaars.