Head of the River 2018 afgelast door Winterse omstandigheden – vaarverbod

Head of the River 2018 afgelast door Winterse omstandigheden – vaarverbod

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Mar 16 2018

De Head of the River is afgelast in verband met de weersomstandigheden.  Het vaarverbod voor de Head is daarmee komen te vervallen, maar het slechte weer is daarvoor de reden.

Op zaterdag wordt er mogelijk een vaarverbod aangekondigd, vanwege deze omstandigheden (windkracht 8 bij een temperatuur overdag onder 0 graden).

Naar verwachting kan er zondag normaal geroeid worden, indien er geen ijs is ontstaan op de Amstel.

De Head of the River is afgelast in verband met de weersomstandigheden.  Het vaarverbod voor de Head is daarmee komen te vervallen, maar het slechte weer is daarvoor de reden.

Op zaterdag wordt er mogelijk een vaarverbod aangekondigd, vanwege deze omstandigheden (windkracht 8 bij een temperatuur overdag onder 0 graden).

Naar verwachting kan er zondag normaal geroeid worden, indien er geen ijs is ontstaan op de Amstel.

2018-03-16T13:07:41+00:00
 Posted by at 12:23
Opgeven Masterclass van Freek Robbers te water en zomer Indoor

Opgeven Masterclass van Freek Robbers te water en zomer Indoor

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Mar 14 2018

Volgende week 21 maart vindt de laatste indoor plaats!

Masterclass

Wegens het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een masterclass georganiseerd. Freek Robbers zal aan de hand van gemaakte videobeelden alle ins en outs van het roeien bespreken. Je kunt je opgeven via deze link opgeven. Bij vragen kun je terecht bij Freek Robbers: freekrobbers@hotmail.com De kosten bedragen 75 euro en masterclass gaat door bij minimaal 20 inschrijvingen

Extra indoor

Omdat er mensen aangegeven hebben graag door te willen met de indoor komt er de mogelijkheid je ook hiervoor in te schrijven. Bij genoeg animo wordt de indoor op basis van jullie voorkeur een x aantal keer doorgezet. De kosten bedragen 50 euro en masterclass gaat door bij minimaal 20 inschrijvingen. Voor de zomer indoor kun je je ook via deze link opgeven.

 

Volgende week 21 maart vindt de laatste indoor plaats!

Masterclass

Wegens het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een masterclass georganiseerd. Freek Robbers zal aan de hand van gemaakte videobeelden alle ins en outs van het roeien bespreken. Je kunt je opgeven via deze link opgeven. Bij vragen kun je terecht bij Freek Robbers: freekrobbers@hotmail.com De kosten bedragen 75 euro en masterclass gaat door bij minimaal 20 inschrijvingen

Extra indoor

Omdat er mensen aangegeven hebben graag door te willen met de indoor komt er de mogelijkheid je ook hiervoor in te schrijven. Bij genoeg animo wordt de indoor op basis van jullie voorkeur een x aantal keer doorgezet. De kosten bedragen 50 euro en masterclass gaat door bij minimaal 20 inschrijvingen. Voor de zomer indoor kun je je ook via deze link opgeven.

 

2018-03-15T20:26:58+00:00
 Posted by at 23:26
Opgeven Twee en Skiffhead

Opgeven Twee en Skiffhead

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Mar 12 2018

Leden die de tweehead (31 maart) en of skiffhead (1 april) willen starten kunnen zich tot 20 maart aanmelden via wedstrijd@willem3.nl

Leden die de tweehead (31 maart) en of skiffhead (1 april) willen starten kunnen zich tot 20 maart aanmelden via wedstrijd@willem3.nl

2018-03-12T21:19:09+00:00
 Posted by at 21:19
De ‘Head of the River 2018’ finisht weer in Amsterdam.

De ‘Head of the River 2018’ finisht weer in Amsterdam.

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Mar 06 2018

De Head of the River, de klassieker onder de roeiwedstrijden, zal dit jaar weer finishen in Amsterdam. De Head-wedstrijdcommissie, de Amsterdamse Roeibond (ARB) en roeivereniging Willem III, hebben afgelopen jaar alle voor- en nadelen op een rijtje gezet. Vooral de veiligheid moet gewaarborgd zijn. De zoektocht is gelukt de route is gevonden om De Head weer om te draaien richting Amsterdam.  De organisatie van De Head heeft 20 februari groen licht gegeven. Na 11 jaar zal de race, 17 en 18 maart, weer de baan volgen zoals dat voorheen, sinds 1932, altijd is gegaan, met dien verstande dat er nu een oproeibaan is. De nieuwe voorzitter van De Head, Rob Florijn, is erg opgetogen dat het gaat lukken. Hij vertelt; ‘De roeiers hebben in het verleden, door middel van een enquête, aangegeven als finish Amsterdam in te willen roeien. We zijn erg blij dat we aan de wens van de roeiers met editie 2018 kunnen voldoen. Het geeft weer nieuw elan aan de wedstrijd der roeiwedstrijden. Ter hoogte van café-restaurant De Ysbreeker op de Amstel wordt dit jaar gefinisht.’ De nieuwe baan geeft een brug extra te passeren.

(more…)

De Head of the River, de klassieker onder de roeiwedstrijden, zal dit jaar weer finishen in Amsterdam. De Head-wedstrijdcommissie, de Amsterdamse Roeibond (ARB) en roeivereniging Willem III, hebben afgelopen jaar alle voor- en nadelen op een rijtje gezet. Vooral de veiligheid moet gewaarborgd zijn. De zoektocht is gelukt de route is gevonden om De Head weer om te draaien richting Amsterdam.  De organisatie van De Head heeft 20 februari groen licht gegeven. Na 11 jaar zal de race, 17 en 18 maart, weer de baan volgen zoals dat voorheen, sinds 1932, altijd is gegaan, met dien verstande dat er nu een oproeibaan is. De nieuwe voorzitter van De Head, Rob Florijn, is erg opgetogen dat het gaat lukken. Hij vertelt; ‘De roeiers hebben in het verleden, door middel van een enquête, aangegeven als finish Amsterdam in te willen roeien. We zijn erg blij dat we aan de wens van de roeiers met editie 2018 kunnen voldoen. Het geeft weer nieuw elan aan de wedstrijd der roeiwedstrijden. Ter hoogte van café-restaurant De Ysbreeker op de Amstel wordt dit jaar gefinisht.’ De nieuwe baan geeft een brug extra te passeren.

Continue reading »

2018-03-07T15:19:57+00:00
 Posted by at 23:47
Landtong 2018 nummer 1

Landtong 2018 nummer 1

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Mar 05 2018

Inmiddels bij alle leden en geïnteresseerden op de mat. Het eerste nummer van De Landtong.

Met o.a.:

  • Stukken voor de Algemeen Leden Vergadering
  • Special over de omkering van ‘The Head of the River Amsterdam’ (http://www.headoftheriver.nl).

 

Inmiddels bij alle leden en geïnteresseerden op de mat. Het eerste nummer van De Landtong.

Met o.a.:

  • Stukken voor de Algemeen Leden Vergadering
  • Special over de omkering van ‘The Head of the River Amsterdam’ (http://www.headoftheriver.nl).

 

2018-03-07T15:21:01+00:00
 Posted by at 22:17
Index op De Landtong

Index op De Landtong

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Mar 02 2018
Het archief wil een index op de artikelen uit De Landtong. Dat is best een klus en hulp van de leden is welkom. Hoe? Dat kunt u lezen in de rubriek het archief in deze Landtong. Een beginnetje is al gemaakt. De index op 2014 is compleet en hier te downloaden.
Het archief wil een index op de artikelen uit De Landtong. Dat is best een klus en hulp van de leden is welkom. Hoe? Dat kunt u lezen in de rubriek het archief in deze Landtong. Een beginnetje is al gemaakt. De index op 2014 is compleet en hier te downloaden.
2018-03-02T18:22:32+00:00
 Posted by at 18:22
Aanvulling agenda ALV

Aanvulling agenda ALV

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Mar 02 2018

Na nadere bestudering van de statuten van Willem III is gebleken dat de penningmeester statutair niet herkiesbaar is. Daarom zal als aanvulling op de agenda aan de algemene
ledenvergadering worden voorgelegd om, bij wijze van dispensatie, de termijn van de penningmeester met 1 jaar te verlengen zodat het bestuur in staat is om een opvolger voor
de penningmeester te vinden. Alle kandidaten die zich willen aanmelden voor het penningmeesterschap kunnen reageren naar bestuur@willem3.nl.

Met vriendelijke groeten,
Eveline Pronker
Secretaris

Na nadere bestudering van de statuten van Willem III is gebleken dat de penningmeester statutair niet herkiesbaar is. Daarom zal als aanvulling op de agenda aan de algemene
ledenvergadering worden voorgelegd om, bij wijze van dispensatie, de termijn van de penningmeester met 1 jaar te verlengen zodat het bestuur in staat is om een opvolger voor
de penningmeester te vinden. Alle kandidaten die zich willen aanmelden voor het penningmeesterschap kunnen reageren naar bestuur@willem3.nl.

Met vriendelijke groeten,
Eveline Pronker
Secretaris

2018-03-05T13:30:14+00:00
 Posted by at 18:06
7 april: Start instructie Overstap C1 naar skiff

7 april: Start instructie Overstap C1 naar skiff

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Feb 28 2018

Begin april start opnieuw het instructieblok Overstap C1 naar skiff.

Bedoeld voor roeiers die zijn afgeroeid in C1, klasse 3 en willen gaan roeien in een skiff.
Ook skiffeurs met enige ervaring kunnen aansluiten.
Doel van de lessen is om vertrouwd te raken met de skiff, balans en roeiplezier.

 

START: zaterdag 7 april 12.15-13.30

DUUR: 10 lessen

 

Voor opgave en meer informatie:
Andrea Dingemans amdingo@zonnet.nl

Anki Duin anki@duinpm.nl

Begin april start opnieuw het instructieblok Overstap C1 naar skiff.

Bedoeld voor roeiers die zijn afgeroeid in C1, klasse 3 en willen gaan roeien in een skiff.
Ook skiffeurs met enige ervaring kunnen aansluiten.
Doel van de lessen is om vertrouwd te raken met de skiff, balans en roeiplezier.

 

START: zaterdag 7 april 12.15-13.30

DUUR: 10 lessen

 

Voor opgave en meer informatie:
Andrea Dingemans amdingo@zonnet.nl

Anki Duin anki@duinpm.nl

2018-02-28T01:04:47+00:00
 Posted by at 01:04
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Roeivereniging Willem 3
 Nieuws  No Responses »
Feb 22 2018

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in de sociëteit van de roeivereniging op woensdag 14 maart, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Gedenken van de overledenen
3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 8 maart 2017, elders in deze Landtong vermeld.
4. Uitreiking van de eretekenen
5. Behandeling van het jaarverslag 2017
– Jaarverslag
– Financiën
– Bespreking van de rekening en verantwoording 2017
– Voorlezen van het rapport van de kascommissie
– Voorstel tot het verlenen van décharge van het bestuur
6. Behandeling van de begroting 2018
– Bespreken van de begroting
– Vaststellen van de begroting
– Benoeming kascommissie 2018
7. Bestuursmededelingen
8. Prijzenuitreiking:
– Carel W. Kok prijs
– Hans ten Houten prijs
9. Goedkeuring redactiestatuut (klik hier voor het concept)
10. Bestuursverkiezingen
Conform artikel 9 lid 5 van de statuten zijn volgens rooster aan de beurt om af te treden:
– De penningmeester Kristiaan Wolf
– De commissaris sociëteit/bar Arthur van der Poll
De penningmeester en de commissaris sociëteit/bar hebben beiden te kennen gegeven een volgende termijn hun functie te willen blijven uitoefenen.
11. Slotwoord van de voorzitter
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering.

Met vriendelijke roeigroet,

Eveline Pronker
Secretaris

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in de sociëteit van de roeivereniging op woensdag 14 maart, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Gedenken van de overledenen
3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 8 maart 2017, elders in deze Landtong vermeld.
4. Uitreiking van de eretekenen
5. Behandeling van het jaarverslag 2017
– Jaarverslag
– Financiën
– Bespreking van de rekening en verantwoording 2017
– Voorlezen van het rapport van de kascommissie
– Voorstel tot het verlenen van décharge van het bestuur
6. Behandeling van de begroting 2018
– Bespreken van de begroting
– Vaststellen van de begroting
– Benoeming kascommissie 2018
7. Bestuursmededelingen
8. Prijzenuitreiking:
– Carel W. Kok prijs
– Hans ten Houten prijs
9. Goedkeuring redactiestatuut (klik hier voor het concept)
10. Bestuursverkiezingen
Conform artikel 9 lid 5 van de statuten zijn volgens rooster aan de beurt om af te treden:
– De penningmeester Kristiaan Wolf
– De commissaris sociëteit/bar Arthur van der Poll
De penningmeester en de commissaris sociëteit/bar hebben beiden te kennen gegeven een volgende termijn hun functie te willen blijven uitoefenen.
11. Slotwoord van de voorzitter
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering.

Met vriendelijke roeigroet,

Eveline Pronker
Secretaris

2018-02-22T23:26:25+00:00
 Posted by at 23:26