MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Ik dacht dat die niet voor mij weggelegd zou zijn, een tocht van 58 km. Nou hoef je niet al die kilometers te roeien want je wisselt regelmatig sturen en roeien af, zeker als je met zijn vieren in een wherry zit, maar toch …

Het zou prachtig weer worden, ik had de weken ervoor veel geroeid, het weerbericht was prima, dus kreeg steeds meer zin.

Je kunt de Magnum roeien in een wherry of C*-boot voor het behalen van de prestatiepunten van de KNRB, maar dat hoeft niet.

Je kunt de tocht ook benaderen als toertocht en rustig de tijd nemen, zoals de twee deelnemende boten van W3 deden, en genieten van al het landelijk schoon, de leuke dorpjes, je bootgezelschap, de spannende oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal, de meegenomen krentenbollen en niet te vergeten al die bruggen waarbij sommigen zo laag waren dat je platter dan plat in de boot moest gaan liggen.

Als je stuurt heb je de tijd om Maaikes uitgebreide routebeschrijving te lezen (en eventueel je roeiers voor te lezen) over de geschiedenis van al die molens, bruggen, forten en rijksmonumenten die je passeert, superleuk!

De toercommissieleden duiken her en der langs de route op, voor nuttige aanwijzingen, bemoedigende woorden, desgewenst extra water of blarendoorprikservice. Vooral bij de oversteek van het kanaal waar je door een enorme klotsbak moet roeien vanwege de golven en zuiging van de beroepsvaart, zijn hun aanwijzingen onontbeerlijk.

Er waren dit jaar 11 deelnemende boten, twee van W3. De eerste boot was tegen half vier terug, de laatste om acht uur. En dan als beloning zo’n dikke Magnum of een Texels Skuumkoppe! Ik was niet eens kapot, wel lekker moe en heel erg tevreden.

Als je redelijk kan roeien en dat vooral ook een aantal uren op een dag kan volhouden, doe volgend jaar mee. Zondag 18 augustus 2024 staat hij weer op de agenda.

Florrie van der Kamp

The Magnum, what a beautiful trip!

I thought it wouldn’t be for me, a rowing trip of 58 km. You don’t have to row all those kilometers because you regularly alternate steering and rowing, especially if there are four of you in a wherry, but still…

The weather was going to be beautiful, I had rowed a lot in the weeks before, the weather forecast was fine, so I was getting more and more excited.

You can row the Magnum in a wherry or C* boat to obtain the KNRB performance points, but that is not necessary.

You can also approach the tour as a beautiful day trip and take your time, as the two participating W3 boats did, and enjoy all the rural beauty, the nice villages, your fellow rowers, the exciting crossing of the Amsterdam Rhine Canal, the lunch you brought with you and not to forget all those bridges, some of which were so low that you had to lie flatter than flat in the boat.

When you steer, you have time to read Maaike’s extensive route description (and possibly read it to your rowers) about the history of all those mills, bridges, forts and national monuments that you pass, great fun!

The tour committee members appear here and there along the route, providing useful directions, encouraging words, extra water or blister puncture service if desired. Their instructions are indispensable, especially when crossing the canal where you have to row through a huge pool of slosh due to the waves and suction of commercial shipping.

There were 11 participating boats this year (2023), two from W3. The first boat was back at 3:30 PM, the last at 8 AM. And then as a reward a big Magnum or a Texels Skuumkoppe!
I wasn’t even exhausted, but I felt nice and tired and very satisfied.

If you can row reasonably well and can do so for a number of hours in a day, then participate next year. It will be back on the agenda on Sunday, August 18, 2024.

Florrie van der Kamp