MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zaterdag 22 juni organiseerden de 5 Amsterdamse burger roeiverenigingen en de Ouderkerkse ‘Amstelgeuzen’ gezamenlijk de betoverende Kortste Nacht Roeitocht.

Na de ontvangst en de briefing bij RIC, stapten we om 20 uur in onze boten bij Willem 3, klaar voor een magische tocht over de Amstel. Het water was spiegelglad en de zon verspreidde een warme gloed over het water. Als een gouden draad van bootjes zakten we vol energie de rivier af.

De route bracht ons richting Ouderkerk aan de Amstel, waarna we de afslag namen naar de Voetangel, de Waver op. Het was muisstil tussen het riet, met af en toe een fuut die met ons opvoer of een meerkoet die zijn nestje angstvallig moest verdedigen. Ondertussen alleen het geluid van het ritmisch ploffen van de bladen in het water. Dan is geluk even zo simpel.
Vlak voor Nes werden we door ‘Amstelgeuzen’ op de oever van de Oude Waver verrast met heerlijke versnaperingen, wat nieuwe energie gaf voor het volgende deel van de tocht.

We vervolgden onze reis rondom de Ronde Hoep. De volle maan verscheen ondertussen als een reusachtige bol aan de hemel en leek te rusten op het grasland, wat de sfeer magisch maakte. Roeiend onder de sterrenhemel ervoeren we een onvergetelijke nacht. Besef van tijd hadden we niet meer.

Rond 1 uur keerden we terug bij RIC, waar een warme ontvangst met heerlijke soep en verse salades op ons wachtte. Dit culinaire einde was de perfecte afsluiting van onze bijzondere nacht. De Kortste Nacht Roeitocht bleek niet alleen een fysieke uitdaging, maar vooral een betoverende ervaring die we nog lang zullen koesteren.

Catherine Pannevis

Review: Shortest Night Tour – Saturday June 22, 2024

On Saturday, June 22, the 5 Amsterdam citizen rowing clubs and the Ouderkerk ‘Amstelgeuzen’ jointly organized the enchanting Shortest Night Rowing Tour.

After the welcome and briefing at RIC, we boarded our boats at Willem 3 at 8 p.m., ready for a magical trip on the Amstel. The water was mirror smooth and the sun spread a warm glow over the water. We went down the river full of energy like a golden thread of boats.

The route took us towards Ouderkerk aan de Amstel, after which we took the exit to the Voetangel, onto the Waver. It was very quiet among the reeds, with the occasional grebe joining us or a coot anxiously defending its nest. Meanwhile, only the sound of the rhythmic plopping of the blades in the water. Then happiness is just as simple.
Just before Nes we were surprised by ‘Amstelgeuzen’ on the banks of the Oude Waver with delicious refreshments, which gave us new energy for the next part of the trip.

We continued our journey around the Ronde Hoep. Meanwhile, the full moon appeared as a giant sphere in the sky and seemed to rest on the grassland, making the atmosphere magical. Rowing under the starry sky we experienced an unforgettable night. We no longer had a sense of time.

We returned to RIC around 1 o’clock, where a warm welcome with delicious soup and fresh salads awaited us. This culinary ending was the perfect ending to our special night. The Shortest Night Rowing Tour turned out to be not only a physical challenge, but above all an enchanting experience that we will cherish for a long time.

Catherine Pannevis