MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De derde Regiowedstrijd van 2024 wordt georganiseerd door Poseidon en vindt plaats op zaterdag 15 juni.

Ontvangst vanaf 13.00 uur
Wedstrijden van 14.00 tot 16.00 uur
Daarna bekendmaking winnaars en borrel!

De wedstrijden zijn bedoeld voor roeiers vanaf klasse 1 die laagdrempelig willen beginnen aan wedstrijdroeien.

Doe je ook mee? Aanmelden voor Willem 3 teams (uiterlijk 7 juni) op regioroeien@willem3.nl.

Meedoen aan de Regiowedstrijden betekent:
1. Veel roeiplezier samen met je team bij het trainen en bij de wedstrijd
2. In competitie roeien, je krachten meten met gelijken
3. Een Finale wedstrijd op de Bosbaan

• Het is vooral heel erg leuk en gezellig!
• Vorm een team: dames, heren of mix.
• Er wordt geroeid in gestuurde C2x, C4x en 4x boten.
• Kijk ook op: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

Heb je vragen, of kunnen we ergens mee helpen? Vraag het ons op regioroeien@willem3.nl.

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko en Tanja

*-*-*

The third Regional Competition of 2024 is organized by Poseidon and will take place on Saturday, June 15th.

Reception from 1 pm
Matches from 2:00 PM to 4:00 PM
Then announcement of winners and drinks!

The competitions are intended for rowers from class 1 who want to start competitive rowing in an accessible way.

Will you join us? Register (no later than June 7) for Willem 3 teams at regioroeien@willem3.nl.

Participating in the Regional Competitions means:
1. Have fun rowing with your team during training and competitions
2. Rowing in competition, testing your strength against peers
3. A Final match on the Bosbaan

• Above all, it is very fun and enjoyable!
• Form a team: women, men or mix.
• Rowing takes place in steered C2x, C4x and 4x boats.
• Check also: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

Do you have any questions, or can we help you with anything at this time? Feel free to ask at regioroeien@willem3.nl.

W3 Regional group: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko and Tanja

Zet alvast in je agenda meer informatie volgt:

Zaterdag 29 juni: Coastal fun beach sprint evenement in Zandvoort

Een evenement aan zee om leden van de verschillende verenigingen (WSVZandvoort, Willem III, Het Spaarne, KNZ&RV Muiden) op een relaxte manier kennis te laten maken met het coastal roeien en SUB-en (Stand Up Boarding). Datum is zaterdag 29 juni in de middag. Locatie is de Watersportvereniging Zandvoort. Meer informatie, het aanmeldformulier en de tijden volgen.

Zaterdag 14 september: Willem III OWEE (onderlinge wedstrijden)

Op zaterdag 14 september is de OWEE, de onderlinge wedstrijden van Willem III. Deze seizoenopening wedstrijd zal gepaard gaan met leuke festiviteiten zoals botendoop, BBQ en na afloop een Feest. Jong, oud, beginner, toer-, wedstrijd- of veteranenroeier, voor iedereen zullen er leuke wedstrijdjes en andere sportieve uitdagingen zijn. Hoe en wat precies wordt later aangekondigd, maar blokkeer alvast voor zaterdag 14 september je agenda vanaf de middag.

 

We zoeken vrijwilligers die mee willen helpen met organiseren deze 2 evenementen, dus heb je tijd, stuur dan even een mailtje naar wedstrijd@willem3.nl.

Namens het bestuur

Jan Kloosterboer

 

Please mark your calendar, more information will follow:

Saturday June 29: Coastal fun beach sprint event in Zandvoort

An event by the sea to introduce members of the various clubs (WSVZandvoort, Willem III, Het Spaarne, KNZ&RV Muiden) to coastal rowing and SUB (Stand Up Boarding) in a relaxed way. The date is Saturday, June 29 in the afternoon. The location is the Zandvoort Water Sports Association. More information, the registration form and times will follow.

Saturday September 14: Willem III OWEE (club races)

The OWEE, the club races of Willem III, is on Saturday, September 14. This season opening competition will be accompanied by fun festivities such as boat christening, BBQ and a party afterwards. Young, old, beginner, touring, competitive or veteran rower, there will be fun competitions and other sporting challenges for everyone. How and what exactly will be announced later, but mark your agenda for Saturday September 14 from the afternoon onwards.

 

We are looking for volunteers who want to help organize these 2 events, so if you have time, please send an email to wedstrijd@willem3.nl.

On behalf of the Board

Jan Kloosterboer

Voor het tweede jaar organiseert Willem 3 tijdens de zomervakantie de Willem 3 Water Weken voor jong aanstormend talent. Ervaren en onervaren roeiers van tussen de 10 en 18 jaar komen tussen 9:00 en 16:00 naar Willem 3 om in verschillende boten te roeien en spelletjes te spelen. Willem 3 verzorgd tijdens deze week de lunch en snacks tussendoor, en daar hebben we hulp bij nodig! Er zijn 2 water weken dit jaar, Week 1 is van 22 t/m 25 juli 2024  en Week 2 is van 26 t/m 29 augustus 2024.

De coaching wordt voornamelijk verzorgd door de regio en wedstrijd roeiers van Willem 3 maar het verzorgen van de lunch, opruimen in de soos, afwassen en zorgen dat er genoeg te drinken klaar staat laten we liever door volwassenen doen. Vandaar deze oproep. We zoeken vrijwilligers die vooral boven in de soos kunnen helpen, met het klaarzetten van kannen drinken, de lunch, een snack, het opruimen na de lunch (met hulp van de coaches en roeiers) en mocht er iemand vallen kan helpen met een pleister plakken.

Voor iedere dag zoeken we 1 persoon die zou kunnen helpen, mocht je meerdere dagen kunnen/willen zou dat ook heel fijn zijn, geef in dit fomulier aan welke dagen je kan, dan gaan wij puzzelen zodat alle dagen bezet zijn (in de opmerking kun je zetten hoeveel dagen je zou willen helpen)
We zouden het fijn vinden als je er ook rond 9:00 kan zijn, waarschijnlijk kunnen we je hulp tot een uur of 4 goed gebruiken 🙂

Groetjes (en voor vragen)
Sue en Maaike

 

Het is lente! Een jong ganzengezin heeft zich op de landtong gevestigd, de korte roeibroek wordt niet alleen door Wim Hof-adepten gedragen en de afgelopen zonovergoten zaterdag 13 april werd het nieuwe Regioroeien-seizoen geopend bij De Hoop.

Voor wie het nog niet weet: Regioroeien is een serie van vijf wedstrijden, bedoeld om met name beginnende roeiers uit de regio Amsterdam en omstreken laagdrempelig kennis te laten maken met wedstrijdroeien. Meer informatie is te vinden op http://www.regioroeien.nl.

Willem III had drie eigen ploegen en een combinatie-vier met De Hoop ingeschreven voor de deze eerste wedstrijd, waarmee we samen met De Hoop de grootste afvaardiging hadden van de deelnemende verenigingen.

Alle ploegen roeiden twee keer 500 meter, boord aan boord met hun tegenstanders. Meteen bij de start leer je snel veel over tactiek, snel reageren op instructies van de starter en natuurlijk de eerste halen zelf (bij voorkeur niet al te paniekerig …). En meteen ná de start komt de confrontatie met woelig water door talrijke meevarende plezierboten, vaak nog met luchthalen en snoeken tot gevolg. Die kom je natuurlijk ook weer te boven en ze hoeven dan ook een overwinning een paar honderd meter verderop niet in de weg te staan.

Twee Willem III-ploegen behaalden in hun veld de overwinning, in de Regiotraditie bekroond met taart in plaats van blik. Maar overwinning of niet, de ervaringen op en om het water waren afgelopen zaterdag heel bijzonder, zeker ook omdat we roeiers van andere verenigingen ontmoetten en we de vertrouwde Amstel nu eens vanaf een ander terras konden bekijken. En dat alles bij prachtig lenteweer.

De volgende Regiowedstrijd is op zaterdag 18 mei bij RIC. Lijkt wedstrijdroeien je wel wat en wil je alsnog meedoen, meld je dan vóór 10 mei aan op Regioroeien@willem3.nl. Je hoeft niet een hele ploeg (C2x+, C4x+ of 4x+) aan te melden: individuele aanmeldingen zijn meer dan welkom omdat de huidige teams uitkijken naar nieuwe roeiers om ook bij de volgende wedstrijden weer compleet aan de start te kunnen verschijnen. En als laatste lokkertje: de serie van vijf Regiowedstrijden wordt op 5 oktober afgesloten met een Grande Finale op de Bosbaan.

Veel dank namens alle deelnemers van Willem III aan Maaike Rittershaus en Minko Scheltinga, die voor onze vereniging de Regiowedstrijden mee-organiseren.
Minko stuurde bovendien afgelopen zaterdag de heren-C4x+ van Willem III scherp en slim naar de overwinning zoals ik op boeg van nabij kon meemaken. Dank ook aan de coaches / sturen Joost de Vries, Arthur van der Poll en Jarcine Spaander voor hun stimulerende bijdragen vóór en tijdens de wedstrijd.

Marcel Peeters

Op zondag 26 mei 2024 organiseert de Toercommissie de W3 Lentetocht.
De route gaat vanaf Willem 3 eerst een stuk door Amsterdam. Daarna roeien we over ‘ruim water’: de Sloterplas en de Nieuwemeer. Via Amsterdam Zuid komen we weer terug bij Willem 3.
Deze avontuurlijke tocht van 29km, met 3 schutsluizen, is geschikt voor alle roeiers vanaf klasse 1, die beschikken over een een redelijke conditie.
Je bent tot halverwege de middag onderweg. Ga je met ons mee? We verzamelen om 9.00 uur.

Aanmelden
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Lentetocht 2024’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie e-mailadressen, (d) je/jullie afroei klasse(n), (e) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten
Meedoen kost € 15,- per persoon, inclusief een welkomstdrankje bij Willem 3 en een consumptie onderweg. Voor deelnemers van andere roeiverenigingen, die een boot van Willem 3 willen gebruiken, komt er € 5,00 pp bij.

Zou je het bedrag ajb willen overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt?

Informatie
Je moet in staat zijn om in- en uit de boot te stappen bij lastige oevers.
Er zijn geen lage of smalle bruggen te verwachten op deze route.

Tot ziens op 26 mei!

W3 Toercommissie
Vesna, Els en Maaike

*-*

Invitation: W3 Spring Tour – Sunday May 26, 2024

The Tour Committee is organizing the W3 Spring Tour on Sunday, May 26, 2024.
From Willem 3, the route first goes through Amsterdam. Then we row across ‘wide water’: the Sloterplas and the Nieuwemeer. We return to Willem 3 via Amsterdam Zuid.
This adventurous tour of 29 km, with 3 locks, is suitable for all rowers from class 1, with a reasonable level of fitness.
You’ll be on the road until mid-afternoon. Will you join us? We gather at 9:00 am.

To register
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Spring Tour 2024’. Plus (a) your name(s), (b) mobile telephone number(s), (c) your email addresses, (d) your rowing class(es), (e) any preference for a wherry or Cx+ boot.
After registration you will receive a confirmation email.

Cost
Participation costs €15 per person, including a welcome drink at Willem 3 and a snack along the way. Participants from other rowing clubs who want to use a Willem 3 boat will be charged an additional €5.00 per person.

Would you please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of: R.V. Willem 3 stating your name or the name of your team if you pay for the entire team?

Information
You must be able to get in and out the boat at difficult banks.
There are no low or narrow bridges to be expected on this route.

See you on May 26!

W3 Tour Committee
Vesna, Els and Maaike

De tweede Regiowedstrijd van 2024 wordt georganiseerd door RIC en vindt plaats op zaterdag 18 mei.

Ontvangst vanaf 13.30 uur.
Wedstrijden van 14.00 tot 16.00 uur
Daarna bekendmaking winnaars en borrel!

De wedstrijden zijn bedoeld voor roeiers vanaf klasse 1 die laagdrempelig willen beginnen aan wedstrijdroeien.

Doe je ook mee?
Aanmelden (uiterlijk 10 mei) voor Willem 3 teams op regioroeien@willem3.nl.

Meedoen aan de Regiowedstrijden betekent:
1. Veel roeiplezier
2. In competitie roeien, je krachten meten met gelijken
3. Een Finale wedstrijd op de Bosbaan

• Vorm een team: dames, heren of mix.
• Er wordt geroeid in gestuurde C2x, C4x en 4x boten.
• Bedenk een leuke teamnaam waaronder je mee wilt doen.
• Ga lekker trainen. Vraag gerust advies aan de instructeurs van Willem 3 waar je op moet letten en hoe je je voorbereiding het beste aan kunt pakken.
• Het is vooral heel erg leuk!

Kijk ook op: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko en Tanja

*-*-*

The second Regional Competition of 2024 is organized by RIC and will take place on Saturday May 18th.

Reception from 1.30 pm.
Matches from 2:00 PM to 4:00 PM
Then announcement of winners and drinks!

The competitions are intended for rowers from class 1 who want to start competitive rowing in an accessible way.

Would you like to join?
Register (no later than May 10th) for Willem 3 teams at regioroeien@willem3.nl.

Participating in the Regional Competitions means:
1. Have fun rowing
2. Rowing in competition, measuring your strength against peers
3. A Final match on the Bosbaan

• Form a team: women, men or mix.
• Rowing takes place in steered C2x, C4x and 4x boats.
• Think of a nice team name you want to participate with.
• Have a nice workout. Feel free to ask the Willem 3 instructors for advice about what you should pay attention to and how you can best approach your preparation.
• Above all, it’s a lot of fun!

Also check: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

W3 Regional group: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko and Tanja

Vorig jaar hebben enkele leden van Het Spaarne en Willem III met veel enthousiasme deelgenomen aan de Coastal Rowing Clinic bij KNZ&RV Muiden. Vanwege het immense succes bieden we dit jaar opnieuw twee clinics aan op zondag 28 april en zondag 19 mei.

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 – Warm welkom en een korte introductie over de geschiedenis, het heden en de toekomst van Coastal Rowing.

14:30 – Afhankelijk van de weersomstandigheden, gaan we het water op in 4*+ boten of skiffs.

16:00 – Terugkeer voor een nabespreking in de gezellige bar van Muiden. Het eerste rondje is van de wedstrijdcommissaris.

Aangezien we op het IJsselmeer zullen roeien, zorgen we voor ervaren begeleiding en stuurmanskunst.

Inschrijving is per persoon en kan via deze link: Coastal Rowing Clinics 2024

De gelukkigen die een plekje bemachtigen, ontvangen een bevestiging per e-mail. Inschrijven kan tot 21 april.

Houd er rekening mee dat we, gezien het seizoen, het recht behouden om het evenement te annuleren als de veiligheid in het geding komt.

Deelname aan dit evenement is kosteloos. Bij afmelding binnen 48 uur wordt er echter een toeslag van €60 in rekening gebracht.

De minimum vereiste voor dit evenement is roeiklasse 3.

Verder is er de ambitie om zaterdag 22 juni een fun coastal rowing evenement op Zandvoort te organiseren. Deze clinic kan hiervoor een mooie voorbereiding zijn!

Lees hier het verslag van de vorige keer.

 

 

De eerste Regiowedstrijd van 2024 wordt georganiseerd door De Hoop en vindt plaats op zaterdag 13 april.

Ontvangst vanaf 13.30 uur.
Wedstrijden van 14.00 tot 16.00 uur
Daarna bekendmaking winnaars en borrel!

De wedstrijden zijn bedoeld voor roeiers vanaf klasse 1 die laagdrempelig willen beginnen aan wedstrijdroeien.

Doe je ook mee?
Aanmelden (uiterlijk 5 april) en informatie voor Willem 3 teams op regioroeien@willem3.nl.

Meedoen aan de Regiowedstrijden betekent:

1. Veel roeiplezier
2. In competitie roeien, je krachten meten met gelijken
3. Een Finale wedstrijd op de Bosbaan

• Vorm een team: dames, heren of mix.
• Er wordt geroeid in gestuurde C2x, C4x en 4x boten.
• Bedenk een leuke teamnaam waaronder je mee wilt doen.
• Ga lekker trainen. Vraag gerust advies aan de instructeurs van Willem 3 waar je op moet letten en hoe je je voorbereiding het beste aan kunt pakken.
• Het is vooral heel erg leuk!

Kijk ook op: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko en Tanja

*-*-*

The first Regional Competition of 2024 is organized by De Hoop and will take place on Saturday April 13th.

Reception from 1.30 pm.
Matches from 2:00 PM to 4:00 PM
Then announcement of winners and drinks!

The competitions are intended for rowers from class 1 who want to start competitive rowing in an accessible way.

Would you like to join?
Register (no later than April 5) and information for Willem 3 teams at regioroeien@willem3.nl.

Participating in the Regional Competitions means:

1. Have fun rowing
2. Rowing in competition, measuring your strength against peers
3. A Final match on the Bosbaan

• Form a team: women, men or mix.
• Rowing takes place in steered C2x, C4x and 4x boats.
• Think of a nice team name you want to participate with.
• Have a nice workout. Feel free to ask the Willem 3 instructors for advice about what you should pay attention to and how you can best approach your preparation.
• Above all, it’s a lot of fun!

Also see: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

W3 Regional group: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko and Tanja

Goed nieuws! Wil je buiten de instructie om graag samen roeien, andere W3-leden leren kennen of een (nieuw) roeiploegje vormen?

Vanaf 7 april 2024 starten we weer elke zondag ochtend met de ‘Komt u maar’ groep.

Alle Willem 3 leden met klasse 1 en hoger zijn welkom. Het roeien kan in meer persoons boten (mpb) of in C1x of skiff, afhankelijk van je wens en je roei niveau.

Aan ‘Komt u maar’ roeiers met klasse 2 of hoger wordt gevraagd om af en toe als captain mee te gaan om het roeien mogelijk te maken voor deelnemers die nog niet zelfstandig op pad kunnen.

We roeien in principe een uur. Na afloop gaan we samen iets drinken en gezellig napraten in de Sociëteit.

Informatie en aanmelden:
Stuur je mailbericht naar komtumaar@willem3.nl.

Graag tot binnenkort op zondag ochtend!
Els, Kees, Maaike, Marina, Minko

 

*-*-*

Komt u maar!! (Would you like to join us?) Every Sunday from April 7, 2024

Good news! Would you like to row together outside of the rowing instruction, get to know other W3 members or form a (new) rowing team?

From April 7, 2024 we will restart every Sunday morning the ‘Komt u maar’ group.

All Willem 3 members with class 1 and higher are welcome. Rowing can be done in multi-person boats (MPB) or in C1x or skiff, depending on your wishes and your rowing level.

‘Komt u maar’ rowers with class 2 or higher are asked to occasionally join us as captain to make rowing possible for participants who cannot yet row independently.

We basically row for an hour. Afterwards we will have a drink together and have a nice chat in the bar.

Information and registration:
Send your email to komtumaar@willem3.nl.

We hope to see you soon on Sunday morning!
Els, Kees, Maaike, Marina, Minko

Hebben jullie ook al weer zo’n zin in het nieuwe toerseizoen?

De W3 Toercommissie heeft voor 2024 weer een gevarieerd programma voor jullie klaar staan.

1. Zondag 7 januari Nieuwjaarstocht
Middagtocht van 12km voorafgaand aan de W3 Nieuwjaarsreceptie. Klik hier voor de terugblik.

2. Zondag 14 en zondag 21 januari, Amsterdam Light Festival Tocht
Avondtocht langs de kunstwerken van het Amsterdam Light Festival. Klik hier voor de terugblik.

3. Zondag 14 april Nieuwe-ledentocht
Middagtocht. Roeiers die lid van Willem 3 zijn geworden in 2023 of 2024 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail. Voor meer info, klik hier

4. Zondag 26 mei Lentetocht
We roeien ongeveer 30km in en/of rond Amsterdam. Je bent tot halverwege de middag onderweg. Voor meer info, klik hier

5. Zaterdag 22 juni Kortste Nacht Tocht
Avond/nachttocht met de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen. Het is een tocht van 29km rondom de Ronde Hoep-polder. Voor meer info, klik hier

6. Zondag 7 juli Zomertocht
Een dagtocht van ongeveer 30 à 40km door het landelijke gebied ten zuiden van Amsterdam. We verzamelen om 9.00 uur. Je bent tot het einde van de middag onderweg. Voor meer info, klik hier

7. Zondag 18 augustus Magnum Marathon, ism de KNRB
Een dagtocht van 58km. Voor goed geoefende ploegroeiers. De meeste ploegen zijn de hele dag onderweg. Blik alvast vooruit met de enthousiasmerende terugblik van Florrie uit 2023 en klik hier

8. Zaterdag 28 september Lichtjestocht
Einde middag, begin avond. Deze afwisselende stadstocht van ongeveer 16km is populair bij veel roeiverenigingen van buiten Amsterdam die zich meestal massaal aanmelden. Voor meer info, klik  hier

9. Zondag 13 oktober KYC tocht
Deze middag stadstocht voert je langs verschillende toeristische hoogtepunten in Amsterdam. Voor meer info, klik hier

10. Zaterdag 9 november Snerttocht
Late middagtocht. We roeien een tocht van ongeveer 16km door Amsterdam in avondsfeer. Voor meer info, klik hier

Informatie en aanmelden
Ongeveer een maand voorafgaand aan de tocht hangen we de postertjes op en wordt nadere informatie over de inschrijving en de kosten gepubliceerd op de website van Willem 3.

Wil je meedoen met een toertocht? De kosten zijn € 10,- per persoon en kun je overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3. Vergeet niet je roeiniveau te vermelden bij je inschrijving.

We zien jullie allemaal graag bij de Willem 3 Toertochten. Tot dan!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna en Wouter