MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Te zien: Vanavond, vrijdag 11 december, wordt het uitgezonden in het sportjournaal van Studio Sport om 18:45 uur!

Koning Willem Alexander op bezoek bij Willem III i.v.m. coronamaatregelen

Koning Willem Alexander op werkbezoek bij Willem II. foto © Merijn Soeters

Geachte leden,

Koning bezoekt roeivereniging Willem III in kader van de impact van coronamaatregelen in de sportsector.

Bovenstaande tekst is de kop van het persbericht dat vanmiddag van de KNRB is uitgegaan.

Een week geleden werd ons gevraagd om gastheer te zijn voor een werkbezoek van de Koning. Een werkbezoek in het teken van de impact van de coronamaatregelen op de sportsector en de gevolgen voor het verenigingsleven en de gezondheid in het algemeen. Voor de KNRB en Willem III de gelegenheid om het roeien te promoten, en om te vertellen over onze behoefte aan meer ruimte voor meerpersoonsploegen, competitie en het verenigingsleven.

Koning Willem Alexander op werkbezoek bij roeivereniging Willem III

Koning Willem Alexander op werkbezoek bij roeivereniging Willem III in de haven foto © Merijn Soeters

Wij hebben hierover nogal stil, en zelfs geheimzinnig gedaan. Dit was het verzoek vanuit de organisatie, want bij grote ruchtbaarheid zou het niet kunnen doorgaan. Dit alles vanwege Corona en de regels daaromtrent!

We hebben de Koning laten weten dat we hem natuurlijk liever op een open en bruisende vereniging hadden ontvangen, maar dat het fantastisch is dat hij is gekomen om zich ter plekke te verdiepen in sport- en verenigingsleven tijdens Corona. Ook heb ik hem de cassette meegegeven met de drie delen Willem III-boek, die verhalen over onze ontstaansgeschiedenis. Natuurlijk verbonden door onze naam met zijn familie!

We hebben een rondleiding over ons terrein gedaan. Tijdens de rondleiding sprak de Koning onder meer met een aantal jeugdleden. Daarnaast met onze erevoorzitter George Cortlever en erelid Rogier Klop als actieve leden van de vereniging over het belang van sporten op hogere leeftijd. Daarna ontmoette hij Holland Acht Willem III-er Simon van Dorp met wie hij sprak over zijn voorbereidingen op de Olympische Spelen en de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Ook sprak hij met onze Jeugd Wereldkampioen Fien van Westreenen over haar training, wedstrijden en de onduidelijke grens tussen 17- en 18- en 19-jarigen.

Verder waren onze junioren-coordinator Luka van der Zwan, en altijd aanwezige instructeur Sven Rotteveel Mansveld aanwezig. Zij vertelden over de behoefte in instructie en opleiding in meerpersoonsboten. Ook werd gesproken over de gevolgen van de coronamaatregelen in het para-roeien met Martin Lauriks en David Zeelenberg.

Koning Willem Alexander bezoekt Willem III

Overleg met Koning Willem Alexander op Willem III. foto © Merijn Soeters

Aansluitend vond een rondetafelgesprek in onze societeit met onder meer vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Roeibond, NOC*NSF, Federatie voor Gezondheid en de Nederlandse Studenten Roei Federatie. In het gesprek werd ingegaan op het belang van sporten en de impact van COVID-19 op sportverenigingen en hun leden.

Bij dit alles was de pers aanwezig. Vanavond, vrijdag 11 december, zal het worden uitgezonden in het sportjournaal van Studio Sport om 18:45 uur!

Laten we met zijn allen hopen dat we snel nog meer kunnen roeien en samenkomen!

Namens het bestuur,
Gerrit Blom, voorzitter