MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte leden,

We hopen dat het goed gaat met iedereen. En dat we het nog volhouden zonder ons samenzijn bij Willem III. Hoewel er weer wat geroeid zal mogen worden, door een beperkte groep deze week, zal toch het overgrote deel nog moeten wachten.

Twee zaken waar uw bestuur nu mee bezig is. Het zo snel mogelijk weer openen van de club (zodra de experts het toestaan) en het draaiende houden van de structuren van onze vereniging. Om met dat laatste te beginnen:

Onze begroting staat onder druk dit verenigingsjaar. Ondanks dat we door de sluiting wat geld besparen (energiekosten, inschrijfgelden en wellicht wat schades) blijven veel van de vaste lasten overeind en missen we inkomsten (barinkomsten en het wegvallen van wedstrijd de Head of the River).

Dus komt het bestuur nu wekelijks digitaal bij elkaar, op voorzet van de penningmeester, zo houden we de vinger aan de pols en kijken we naar waar we geld kunnen besparen. Niet alleen om de begroting te halen, maar ook omdat we extra middelen nodig hebben om het nieuwe roeien mee in te richten (zeepdispensers, ontsmettingsmiddelen, bewegwijzering, meer schoonmaakuren, etc..)

We zijn blij dat onze bootsman Vincent nog vol aan het werk is en het gebouw er goed bij ligt. Maar we moeten kritisch kijken naar uitgaven die voorheen vanzelfsprekend waren.

Mochten er ingrijpende bezuinigingen nodig zijn dit jaar, dan richten we natuurlijk een bijzondere A.L.V. in maar we hopen dat dat niet nodig is. Inzicht in de toekomst is natuurlijk koffiedik kijken. Wat gaat er gebeuren met ons ledenbestand en hoe ziet het roeilandschap er uit in de wereld na corona? Wij hebben er geen twijfel over dat Willem III hier uit zal komen!

Daarnaast rollen we het plan uit om de vereniging weer langzaam in beweging te laten komen. We zijn inmiddels met het inrichten van de vereniging begonnen. De uitspraken van de regering zijn door de gemeente Amsterdam overgenomen. We hopen na de 28e april weer jeugd < 19 jaar laten roeien in 1-persoonsboten. Hiervoor heeft onze vereniging protocollen gemaakt, die door de gemeente moet worden goedgekeurd. Als de protocollen akkoord zijn publiceren we ze op onze website.

Namens het bestuur,
Gerrit Blom, voorzitter