MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

foto: Antonie Tilanus

Geachte leden van Willem III,

Ik kan mij niet voorstellen dat Willem III sinds de Tweede Wereldoorlog ooit dicht is geweest (hoor het wel van de historici onder ons) en dat is een rare gewaarwording. Waar buiten de natuur groeit en bloeit komen er veel “mensen” activiteiten tot stilstand. Er wordt mij veel verteld hoe zeer het roeien gemist wordt zonder dat men uit het oog verliest wat nu belangrijk is.

Daarnaast is er de onzekerheid over wanneer we weer kunnen/mogen! Als er na 6 april weer ruimte komt, zal dat mogelijk niet in één keer beschikbaar zijn. Langzaam zullen we dan weer op gang komen. Eerst in kleine groepen? Alleen kleine nummers? Hygiëne maatregelen? Sociëteit? Wij houden de vinger aan de pols.

Ondertussen zijn er veel leden die naar elkaar omkijken. Onze wedstrijdroeiers trainen thuis en wisselen materialen en schema’s uit. Jonge leden bieden zich aan om iets te doen voor de ouderen onder ons en er wordt gebeld naar elkaar. Er is nu een heus idee om een digitale woensdagavond op te gaan zetten en om fit-blijf-ideeën uit te wisselen. Dat gaan we zeker proberen. Het is fijn om die warmte onderling te zien. En ik hoop, dat, naast dat leden hun hulp aanbieden, wij ons ook zo verbonden voelen dat we ook om hulp vragen.

Hoe lang het gaat duren weten we niet. En ondertussen kunnen we onze enige echte opdracht niet vervullen namelijk roeien in al zijn vormen aanbieden. Maar met de plaats in de samenleving die we hebben en de opgebouwde verenigingskracht komen we hier doorheen. We hopen jullie snel weer in alle gezondheid te treffen op de vlotten.

Namens het bestuur,
Gerrit Blom, voorzitter