Algemeen

Roei-instructie is bedoeld voor volwassenen (> 18 jaar) zonder of met weinig roei-ervaring.

Roeien is een leuke, technische sport. Voordat men alleen of met een groep zelfstandig in een boot de Amstel op mag willen we zekerheid dat dit verantwoord en veilig is. Dit is bij alle verenigingen de regel. Daarom wordt op grote schaal instructie georganiseerd.

Bij Willem III wordt op twee niveaus gestructureerde instructie georganiseerd, ingedeeld in klassen:

•        de basisinstructie, klasse 1, 2, 3

•        gevorderdeninstructie,  klasse 4 en 5

Begrippen

Scullen: roeien met 2 riemen: 1,2 ,3 of 4 persoonsboten

Boordroeien: roeien met 1 riem (met dus altijd een even aantal personen in een boot, 2, 4 of 8 personen)

C boot: de wat bredere boot met een kieltje wat helpt bij de stabiliteit

Wherry: een van oorsprong engelse boot, breed, met kiel, erg stabiel

Gladde boten: lichte boten zonder kiel.