MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte Willem III leden,

We roeien nu al een tijdje binnen een regelgeving die ons niet past als vrije Amsterdamse roeivereniging. Natuurlijk doen wij als vereniging mee met de samenleving in de strijd tegen de pandemie en is het belangrijkste het voorkomen van besmettingen op onze vereniging. De veiligheid van onze leden voorop. Wij willen de veiligheid op Willem III faciliteren met zoveel mogelijk handvatten en er voor zorgen dat het in gezamenlijkheid gebeurt.

We doen dat samen met u. Onze leden maken keuzes. Niet alleen omtrent het besmettingsgevaar, maar ook bijvoorbeeld of het verstanding is het water op te gaan met harde wind of met deze watertemperatuur. Hoe pas ik zelf de regels toe en wat verwacht ik daarin van de anderen? Het is nu met de coronaregels best veel, en samen met de rest van Nederland worden we er moe van. Het is een kwestie van volhouden, en natuurlijk gebruik te maken van wat wel mogelijk is en waar je je veilig bij voelt.

Daarom willen wij alle soorten roeiers de mogelijkheid geven zoveel mogelijk van onze sport te genieten binnen de regels. De grootste frustratie nu voor de vereniging, is het ontbreken van de mogelijkheid om in meerpersoonsboten te roeien (met uitzondering van huisgenoten, topsporters en iedereen in de leeftijd tot 27 jaar). Vooral de boordroeiers zijn daarvan de dupe.

Naast de lobby van de KNRB is ook Willem III al een tijd bezig om de vastgelegde afstand in de boot van 1,35 meter los te krijgen. Immers het is een grijs gebied waarbij geen boot hetzelfde is, waar het gedrag van de betrokken roeiers bepalend is, waarbij hoe gelijk je roeit belangrijk is, etc..  Zelfs de NOS heeft dit, gekoppeld aan het bezoek van de koning aan onze vereniging, nog eens voor het voetlicht gebracht.

De laatste actie waarvan ik u berichtte, een rechtstreeks verzoek aan de gemeente/veiligheidsregio om dispensatie te verlenen voor de harde 1,5 meter in de boot, is niet gehonoreerd. Als belangrijkste reden het niet vanuit de centrale overheid mogen tornen aan de 1,5 meter afstand in de samenleving.

Welke boten hebben wij die voldoen aan die regelgeving of welke kunnen als zodanig kunnen worden aangepast? Samen met de andere Amsterdamse algemene verenigingen kijken we hier naar. Het gaat voorlopig om alleen tweepersoonsboten. De nieuwe regel dat er weer met vier personen op 1,5 meter afstand buiten gesport mag worden is alleen toegestaan op verenigingsterrein. De Amstel wordt niet alszodanig gezien. Ook weer iets waar wij graag dispensatie voor zouden hebben!

Wij hebben inmiddels zes ongestuurde tweetjes beschikbaar verklaard voor ploegroeien op 1,5 meter afstand. Het gaat om de afstand tussen de voetenboorden. Die moet 1,5 meter zijn. Als je in een twee het voetenboord op boeg naar voren zet, en die op slag naar achteren dan is dat in veel boten mogelijk. Hoe dat roeit is een tweede, maar daar gaan we graag mee experimenteren. Wij hebben rode tape naast de voetenboorden geplakt. Zolang een voetenboord niet in het rood staat is er de benodigde 1,5 meter afstand. Natuurlijk kan je iets in het rood staan, als dat word gecompenseerd aan de andere kant. Hiervoor is echter bij de meeste schepen, maar een paar centimeter speling.

Nogmaals, het mag maar met 2 volwassenen. Volgens de regels mag daar een instructeur/trainer bij, en die kan bij het roeien natuurlijk in de vorm van een stuurman aanwezig zijn. Die moet dan wel die 1,5 meter afstand hebben!
Dan zit je dus met drie personen in een boot, maar er mogen er maar 2 sporten. De dubbel drie kan dus nog niet volbezet gebruikt worden!

Eenieder die denkt een boot te kunnen gebruiken volgens de regels zoals genoemd (2 persoons, met of zonder stuurman, 1,5 meter afstand tussen de voetenboorden) kan dat uitmeten en dan bij het bestuur aanmelden via de Materiaal Commisaris. Dan kunt u de rode tape erin aanbrengen, en geven wij toestemming om die boot te gebruiken.

De volgende boten hebben wij al voorbereid, en goedgekeurd:

·         Nachtwedstrijd 2009, C2-, alle gewichten

·         Eagle Creek, 2-, 65 – 80 kg

·         Rembrandt van Rijn, 2-, 80 – 95 kg

·         Strathclyde, 2-, 85 – 100 kg

·         Aiquebelette, 2x, 55 – 70 kg

·         Idroscalo, 2x, 90 – 105 kg

Omdat wij denken dat de 1,5 meter afstandregel pas wordt opgeheven als het vaccinatieprogramma klaar is, hopen we hiermee een aantal mogelijkheden voor ploegroeiers te geven, zij het niet ideaal!

Namens het bestuur,

 

Gerrit Blom, voorzitter

Ernst Schutte werd verrast door bezoek van Rutger Arisz, voorzitter van de K.N.R.B.

Ernst was onder valse voorwendselen naar de vereniging gelokt. In klein gezelschap, met natuurlijk initiatiefneemster Wieke van Buuren die hem voordroeg, kreeg hij zijn onderscheiding.

Helaas liet de uitslag op zich wachten… er was gesjoemeld met ‘valse’ stemmen. De K.N.R.B. moest alle stemmen nalopen op geldigheid. De voorzitter vertelde dat de telling van de stemmen met een miniem verschil van twintig stemmen aangaf dat Ernst zich de ‘Vrijwilliger van het jaar 2020’ mag noemen.

De uitreiking is hier te bekijken. (let op, geluid nogal zacht)

Te zien: Vanavond, vrijdag 11 december, wordt het uitgezonden in het sportjournaal van Studio Sport om 18:45 uur!

Koning Willem Alexander op bezoek bij Willem III i.v.m. coronamaatregelen

Koning Willem Alexander op werkbezoek bij Willem II. foto © Merijn Soeters

Geachte leden,

Koning bezoekt roeivereniging Willem III in kader van de impact van coronamaatregelen in de sportsector.

Bovenstaande tekst is de kop van het persbericht dat vanmiddag van de KNRB is uitgegaan.

Een week geleden werd ons gevraagd om gastheer te zijn voor een werkbezoek van de Koning. Een werkbezoek in het teken van de impact van de coronamaatregelen op de sportsector en de gevolgen voor het verenigingsleven en de gezondheid in het algemeen. Voor de KNRB en Willem III de gelegenheid om het roeien te promoten, en om te vertellen over onze behoefte aan meer ruimte voor meerpersoonsploegen, competitie en het verenigingsleven.

Koning Willem Alexander op werkbezoek bij roeivereniging Willem III

Koning Willem Alexander op werkbezoek bij roeivereniging Willem III in de haven foto © Merijn Soeters

Wij hebben hierover nogal stil, en zelfs geheimzinnig gedaan. Dit was het verzoek vanuit de organisatie, want bij grote ruchtbaarheid zou het niet kunnen doorgaan. Dit alles vanwege Corona en de regels daaromtrent!

We hebben de Koning laten weten dat we hem natuurlijk liever op een open en bruisende vereniging hadden ontvangen, maar dat het fantastisch is dat hij is gekomen om zich ter plekke te verdiepen in sport- en verenigingsleven tijdens Corona. Ook heb ik hem de cassette meegegeven met de drie delen Willem III-boek, die verhalen over onze ontstaansgeschiedenis. Natuurlijk verbonden door onze naam met zijn familie!

We hebben een rondleiding over ons terrein gedaan. Tijdens de rondleiding sprak de Koning onder meer met een aantal jeugdleden. Daarnaast met onze erevoorzitter George Cortlever en erelid Rogier Klop als actieve leden van de vereniging over het belang van sporten op hogere leeftijd. Daarna ontmoette hij Holland Acht Willem III-er Simon van Dorp met wie hij sprak over zijn voorbereidingen op de Olympische Spelen en de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Ook sprak hij met onze Jeugd Wereldkampioen Fien van Westreenen over haar training, wedstrijden en de onduidelijke grens tussen 17- en 18- en 19-jarigen.

Verder waren onze junioren-coordinator Luka van der Zwan, en altijd aanwezige instructeur Sven Rotteveel Mansveld aanwezig. Zij vertelden over de behoefte in instructie en opleiding in meerpersoonsboten. Ook werd gesproken over de gevolgen van de coronamaatregelen in het para-roeien met Martin Lauriks en David Zeelenberg.

Koning Willem Alexander bezoekt Willem III

Overleg met Koning Willem Alexander op Willem III. foto © Merijn Soeters

Aansluitend vond een rondetafelgesprek in onze societeit met onder meer vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Roeibond, NOC*NSF, Federatie voor Gezondheid en de Nederlandse Studenten Roei Federatie. In het gesprek werd ingegaan op het belang van sporten en de impact van COVID-19 op sportverenigingen en hun leden.

Bij dit alles was de pers aanwezig. Vanavond, vrijdag 11 december, zal het worden uitgezonden in het sportjournaal van Studio Sport om 18:45 uur!

Laten we met zijn allen hopen dat we snel nog meer kunnen roeien en samenkomen!

Namens het bestuur,
Gerrit Blom, voorzitter

Willem III doet dit jaar voor het eerst mee aan de grote clubactie. Het doel is om van de opbrengst een nieuwe jeugdskiff te kopen. Scan onderstaande QR-code of ga naar deze link. Door een of meerdere loten te kopen help je ons om het benodigde bedrag a €4000.- op te halen.

“Is Willem III nou weer open of niet?” Laatst wierp een Willem III-lid  me die vraag toe, in frustratie over de regels. Een vraag waar ik nog even op gekauwd heb. Immers, we roeien alweer een tijdje, maar het is nog zeker niet als vanouds.

Toen we de vereniging moesten sluiten, hadden we de gedachte dat er weer een tijd zou komen dat we weer open zouden gaan. Zelf had ik dat in mijn hoofd als een dag dat er weer een feestelijke opening zou zijn.
De waarheid is anders. Langzaam krijgen we weer ruimte en helemaal terug naar hoe het was heeft nog geen datum. Er zijn er die zeggen dat het nooit meer als vanouds zal worden en er zijn er die alle beperkingen nu al onzin vinden.

Het lijkt mij dan ook een goed idee om simpelweg de stelling in te nemen dat Willem III weer open is! Daarmee geven we kracht aan dat we weer roeien, elkaar weer zien in klein verband, je weer kunt eten op de vereniging en er weer evenementen worden georganiseerd. Nu zou het een mooi idee zijn om dat met elkaar te vieren. Maar dat kan nog niet in de vorm die we gewend zijn. Daarom wil het bestuur met haar leden kleine evenementen organiseren van maximaal 100 personen in de buitenruimte. Omdat we weer open zijn!

We denken hierbij aan toertochten en natuurlijk aan wedstrijden, trainingssessies, optredens in de haven, cursussen en eet-feestjes. Er word al van alles gedaan, maar er zijn vast meer ideeën!

Doe mee met ‘De-acht-uit-de-zomerslaapdag’

Op zaterdag 12 september willen we aftrappen met een de-acht-uit-de-zomerslaapdag. Alle acht-ploegen worden uitgenodigd om te trainen met elkaar, met een gelauwerde coach langs de kant en een na-zit!

Details:
Datum: zaterdag 12 september
Tijdsblokken: 09:00 – 11:00 en 11:00 – 1300
Aanmelden: Meld je met acht aan via voorzitter@willem3.nl.

Let op: We hebben maar plek voor 10 achten in 2 blokken. Wie het eerst komt, ’t eerst maalt!

Over het virus

De overheid staat nog geen ruimte toe in de huidige voorwaarden van open zijn. Daarbij heeft de wereld om ons heen het nog lang niet onder controle. Wat dat betekent is moeilijk te voorspellen, en moeten we ons verlaten op de experts en wat de politiek besluit. Wel wil ik graag onszelf als Willem III aanspreken.

Tot nu toe hoeven we de huidige beleid niet aan te scherpen. Ik zou graag de ruimte die we nu hebben willen behouden en het liefst nog uitbreiden natuurlijk. Dat betekent dat we met zijn allen onze schouders onder de handhaving van het huidige beleid moeten zetten. Niet makkelijk, want beperkingen zijn per definitie niet fijn. Daarnaast zijn er heel veel maatregelen dubbel, soms zelfs onlogisch, en zijn daar heel veel meningen over. De nieuw geïnstalleerde faciliteiten werken moeilijk, soms zelfs slecht, en dat wekt frustratie. We hebben 800 leden met allemaal verschillende situaties achter hun voordeur die dus ook verschillend met deze tijden omgaan.

Wat wil ik zeggen; lieve Willem III-er, van fanatieke skiffeur tot scheehout-liefhebber, oud en jong, je voorbereidend op een EK, of het halen van de Naald: laten we scherp zijn op wat we doen.

Natuurlijk doen we dit alles om geen boetes op te lopen en om open te kunnen blijven en niet om de club te worden waar het virus om zich heen greep. Maar vooral doen we dit zodat alle leden, en iedereen die hier wil komen roeien, zich veilig voelt. Zodat we kunnen zeggen: Willem III is weer open!

Namens het bestuur,
Gerrit Blom, voorzitter

De herfst en winter zijn in aantocht. De hoogste tijd om te starten met de indoor training bij Willem III.

De indoor training wordt gegeven en begeleid door Haye Dijkstra, Rik Rienks en Freek Robbers. Schrijf je in via deze link en geef aan of je om 18:30 of 20:00 uur mee wilt doen.
Start: woensdag 16 september 2020
Eind: Eind maart 2021
Kosten: €50,-
De indoor training gaat door bij minimaal 20 inschrijvingen.

Corona preventie
De ergometerruimte en de skiffloodsen zullen ook betrokken worden bij de training om voor een minimale afstand van 3-4 meter tussen elke oefening te kunnen zorgen. Er zal een circuit worden aangelegd waarbij het niet nodig is om elkaar te passeren wanneer er wordt gewisseld van oefening. Waar nodig zal het mogelijk zijn om handen of apparaten te ontsmetten bij het wisselen van oefening.

Mocht je nog vragen of suggesties hebben dan kun je mailen met Freek (freekrobbers@hotmail.com)

Voor de avondmaaltijd moet apart ingeschreven worden via deze link.

Als je wilt roeien of op de vereniging wil zijn, dan MOET je je inschrijven in het tijdblokken reserveringssheet. Helaas zijn we genoodzaakt de maatregelen aan te scherpen. Corona coaches hebben instructie gekregen je de toegang tot het terrein te ontzeggen, als je niet bent ingeschreven. Dit geldt ook voor leden die weigeren hun handen te wassen bij het betreden van de vereniging. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we mogen blijven roeien de komende periode!

 

Afgelopen zaterdag doopte de heer Hazewinkel de twee skiffs, Taberna en Leporis. Hij schonk de boten vanuit zijn stichting Tabernaleporis. Een geweldige aanwinst voor de Willem III toproeiers. Helaas konden we het niet met teveel mensen vieren i.v.m. het virus. Hierbij wat beelden van de doop die natuurlijk gepaard ging met haring en korenwijn.

Na de junioren is het nu ook voor senioren mogelijk om eenmalig een proeflidmaatschap voor een maand aan te gaan. Het kost € 90 voor maximaal 8 lessen Het is bedoeld voor mensen die nog niet of nauwelijks kunnen roeien. Zo kan je proberen of roeien iets voor jou is. Op alle dagen van de week (muv vrijdag) zijn er lessen. Je kan beginnen op 15 juli, 1 augustus of 15 augustus. Opgeven bij Sven Rotteveel Mansveld svenrm@planet.nl. Elke 1e zaterdag van de maand is er een kennismakingsbijeenkomst waar je wordt rondgeleid en alle vragen kan stellen mbt een eventueel (proef) lidmaatschap.

Het Trainingscentrum (TC) met ergometers en andere fitness-apparaten is weer open.
Er mogen maximaal tien mensen tegelijk binnen zijn. Je MOET je daarom aanmelden in de spreadsheet die we ook voor het roeien gebruiken. Op dit schema zijn achter de 20 plaatsen voor roeiers 10 plekken voor gebruikers TC toegevoegd. Sommige tijden zijn gereserveerd voor wedstrijdroeiers. Als je je naam invult kan je een half uur trainen. Als je een uur wilt trainen dan vul je je naam twee keer onder elkaar in. Als je daarna gaat roeien moet je je naam ook weer op het roeischema invullen. Andersom kan ook natuurlijk. Zorg voor genoeg afstand (bv 1 ergometer leeg tussen twee gebruikte) en van te voren en na afloop alles ontsmetten van alles waar mogelijk lichaamsvocht op terecht is gekomen.