MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De Ouderkerkerdijk zal vanaf maandag  12 februari 2024 t/m 2 augustus 2024 worden afgesloten voor werkzaamheden.

Het betreft de weg langs de Amstel vanaf de Rozenoordbrug tot aan Ouderkerk (aan de Willem III kant).

Het alternatief is om de Rozenoordbrug over te steken en vanaf de overkant te coachen / instructie te geven.

Hebben jullie ook al weer zo’n zin in het nieuwe toerseizoen?

De W3 Toercommissie heeft voor 2024 weer een gevarieerd programma voor jullie klaar staan.

1. Zondag 7 januari Nieuwjaarstocht
Middagtocht van 12km voorafgaand aan de W3 Nieuwjaarsreceptie. Klik hier voor de terugblik.

2. Zondag 14 en zondag 21 januari, Amsterdam Light Festival Tocht
Avondtocht langs de kunstwerken van het Amsterdam Light Festival. Klik hier voor de terugblik.

3. Zondag 14 april Nieuwe-ledentocht
Middagtocht. Roeiers die lid van Willem 3 zijn geworden in 2023 of 2024 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail. Voor meer info, klik hier

4. Zondag 26 mei Lentetocht
We roeien ongeveer 30km in en/of rond Amsterdam. Je bent tot halverwege de middag onderweg. Voor meer info, klik hier

5. Zaterdag 22 juni Kortste Nacht Tocht
Avond/nachttocht met de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen. Het is een tocht van 29km rondom de Ronde Hoep-polder. Voor meer info, klik hier

6. Zondag 7 juli Zomertocht
Een dagtocht van ongeveer 30 à 40km door het landelijke gebied ten zuiden van Amsterdam. We verzamelen om 9.00 uur. Je bent tot het einde van de middag onderweg. Voor meer info, klik hier

7. Zondag 18 augustus Magnum Marathon, ism de KNRB
Een dagtocht van 58km. Voor goed geoefende ploegroeiers. De meeste ploegen zijn de hele dag onderweg. Blik alvast vooruit met de enthousiasmerende terugblik van Florrie uit 2023 en klik hier

8. Zaterdag 28 september Lichtjestocht
Einde middag, begin avond. Deze afwisselende stadstocht van ongeveer 16km is populair bij veel roeiverenigingen van buiten Amsterdam die zich meestal massaal aanmelden. Voor meer info, klik  hier

9. Zondag 13 oktober KYC tocht
Deze middag stadstocht voert je langs verschillende toeristische hoogtepunten in Amsterdam. Voor meer info, klik hier

10. Zaterdag 9 november Snerttocht
Late middagtocht. We roeien een tocht van ongeveer 16km door Amsterdam in avondsfeer. Voor meer info, klik hier

Informatie en aanmelden
Ongeveer een maand voorafgaand aan de tocht hangen we de postertjes op en wordt nadere informatie over de inschrijving en de kosten gepubliceerd op de website van Willem 3.

Wil je meedoen met een toertocht? De kosten zijn € 10,- per persoon en kun je overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3. Vergeet niet je roeiniveau te vermelden bij je inschrijving.

We zien jullie allemaal graag bij de Willem 3 Toertochten. Tot dan!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna en Wouter

Voor roeiers vanaf S1 bevoegdheid worden dit jaar weer de regioroeiwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden hebben een vriendschappelijk karakter en zijn bedoeld voor beginnende en recreatieve roeiers die het leuk vinden eens een wedstrijd te roeien. In elke categorie krijgt de winnende ploeg een taart, en bij de finale op de Bosbaan een blik.

Data, locaties en aanmelden
• Zaterdag 13 april, 14.00 uur bij De Hoop, regioroeien@karzvdehoop.nl
• Zaterdag 18 mei, 14.00 uur bij RIC, regioroeien@ricamsterdam.nl
• Zaterdag 15 juni, 14.00 uur bij Poseidon, regioroeien@rzv-poseidon.nl
• Zaterdag 7 september, 14.00 uur bij De Amstel, regioroeien@amstelroei.nl
• Zaterdag 5 oktober, 13.00 uur finale op de Bosbaan, georganiseerd door Amstelgeuzen en Willem 3, regioroeien@willem3.nl

Leden van burgerroeiverenigingen in de Amsterdamse regio van Haarlem tot Muiden en van Zaandam tot Hilversum zijn van harte welkom om mee te doen.

Voorbereiden
• Vorm een ploegje voor je gewenste boottype (C2x+, C4x+ of 4x+).
• Je team kan bestaan uit dames, heren of mix.
• Verzin een leuke naam voor je ploeg waaronder je mee gaat doen.
• Ga lekker trainen, je kunt altijd advies vragen bij de instructeurs van Willem 3 waar je het beste op kunt letten.
• Een bevoegde en geoefende stuur is verplicht.

Meedoen
De kosten zijn 5,- euro per roeier. Je kunt je team aanmelden via je eigen vereniging en/of tot 1 week vooraf bij de organiserende roeivereniging. De inschrijving moet voor elke wedstrijd opnieuw worden gedaan. Je kunt aan één, meerdere of alle wedstrijden meedoen.

Meedoen betekent:
• Veel roeiplezier.
• In competitie roeien, je krachten meten met gelijken.
• Een finale wedstrijd op de Bosbaan.

Informatie
Voor algemene informatie, klik hier.
Zie voor de details per wedstrijddatum de online agenda van Willem 3: https://www.willem3.nl/agenda

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko en Tanja

Regional rowing competitions Amsterdam – Calendar 2024

Regional rowing competitions will be organized again this year for rowers from S1 qualifications. The competitions have a friendly character and are intended for novice and recreational rowers who enjoy rowing a competition. In each category the winning team receives a cake, and in the final on the Bosbaan a medal.

Dates, locations and registration
• Saturday April 13, 2 p.m. at De Hoop, regioroeien@karzvdehoop.nl
• Saturday May 18, 2 p.m. at RIC, regioroeien@ricamsterdam.nl
• Saturday June 15, 2 p.m. at Poseidon, regioroeien@rzv-poseidon.nl
• Saturday September 7, 2 p.m. at De Amstel, regioroeien@amstelroei.nl
• Saturday October 5, 1 p.m. final on the Bosbaan, organized by Amstelgeuzen and Willem 3, regioroeien@willem3.nl

Members of citizen rowing clubs in the Amsterdam region from Haarlem to Muiden and from Zaandam to Hilversum are very welcome to participate.

To prepare
• Form a team for your desired boat type (C2x+, C4x+ or 4x+).
• Your team can consist of women, men or a mix.
• Think of a nice name for your team under which you will participate.
• Have a good workout, you can always ask the Willem 3 instructors for advice on what you should pay attention to.
• A competent and trained Cox is required.

Participate
The costs are 5 euros per rower. You can register your team through your own club and/or up to 1 week in advance at the organizing rowing club. Registration must be made again for each competition. You can participate in one, several or all competitions.

Participating means:
• Have fun rowing.
• Rowing in competition, testing your strength against peers.
• A final match on the Bosbaan.

Information
For general information, visit https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam.
For details per competition date, see Willem 3’s online agenda: https://www.willem3.nl/agenda

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko and Tanja

De tweede zittingsperiode van onze penningmeester zit erop daarom zijn we op zoek naar iemand die deze functie wil gaan invullen voor onze prachtige club. De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging, de financiële gezondheid van de vereniging, de begroting en de financiële verslagen. De administratie is volledig gedigitaliseerd.

De belangrijkste taken zijn :

  • Het afhandelen en opstellen van facturen
  • Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting
  • Het toezicht houden op het financieel beleid
  • Het financieel jaarverslag
  • Het binnen halen van subsidies
  • Het onderhouden van contact met de leden van de vereniging en vooral met diverse commissies binnen de vereniging (HEAD-, sponsor-, kascommissie etc.).

Voor de functie van de penningmeester zoeken wij iemand die:

  • Het mooi vindt om deze belangrijke post te vervullen voor Willem III
  • Over analytisch vermogen beschikt en zakelijkheid weet te combineren met verenigingsgevoel
  • Vertrouwd is met financieel management en wet- en regelgeving in Nederland
  • Stevig in de schoenen staat als het gaat om het bewaken van ons aller geld

De penningmeester is natuurlijk belangrijk onderdeel van het bestuur die gezamenlijk de dagelijkse leiding over de club hebben. Het bestuur bestaat nu uit 8 personen en vergadert gemiddeld 1x per maand.

Heb je interesse in de functie van penningmeester bij roeivereeniging Willem 3 of wil je meer over deze rol weten neem dan contact op met Friedeke Voss  (mail penningmeester@willem3.nl of telefonisch (06-20201996)  of Gerrit Blom (voorzitter@willem3.nl).

We hopen dat jullie, ondanks het winterse en onstuimige weer, zin hebben om bij te gaan dragen aan het succes van deze lange afstandsklassieker op de Amstel. In 1932 werd deze voor het eerst geroeid en de Head is nog altijd springlevend. De wedstrijd zal worden gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 maart. Er wordt hulp gezocht voor verschillende werkzaamheden zowel voorafgaand als tijdens de wedstrijd.

Via de link hieronder kun je je aanmelden. Daarbij kun je je beschikbaarheid en voorkeur voor bepaalde taken aangeven. Als je niet kunt dit jaar, maar wel op de adressenlijst wilt blijven, hoor ik dat ook graag. Mocht je behoefte hebben aan persoonlijke afstemming, dan kun je me bellen op 06-24911099.

Ik hoor graag van jullie (uiterlijk 9 februari)!

Ga naar het aanmeldformulier

Groet,

Marjon Nooter

Head of the River Amstel
Coordinator Vrijwilligers
vrijwilligers@headoftheriver.nl

Aanvangstijd diner 19.00 uur. Borrelen vanaf 18.30 uur. Prijs 17,50 euro p.p. inclusief koffie en thee. Mét de Willem III jazzband.

Menu: verrassingsmenu……

Opgeven uiterlijk woensdagavond 31 januari 23.59 uur. Introducees welkom.

Inschrijven via deze link.

Afzeggingen en/of no shows na 1 februari 00.00 uur worden € 8,75 in rekening gebracht. Dit omdat we veel eten overhouden.

Was getekend, de kokkies Petra Bessem, Judith Gelmers, Marion Wijnberg (06-44629379) en Annette Zwart.

Het woord ‘Ottolenghificeren’ staat misschien nog niet in de ‘Dikke Van Dale’, maar wél in het culinaire woordenboek van iedere foodie. “Iets Ottolenghificeren betekent iets ondubbelzinnig Ottolenghi laten smaken, extra flair toevoegen, een kleine draai aan het bekende geven of gewoon: een verrassing in de mond”, lezen we in ‘Extra Lekker’. Zo eenvoudig kan koken soms zijn volgens auteursduo Yotam Ottolenghi en Noor Murad. Test vooral zélf op vrijdag 2 februari a.s. of je die mening deelt.

Light, light, heel light, klinkt het door de boot. Overal dansen lichtjes om ons heen. Het Amsterdam Light Festival, een terugkerend schouwspel van kunstwerken van en met licht, langs een schitterende route door de Amsterdamse grachten. Zoals elk jaar te bezichtigen te voet, te fiets en per boot. Maar niet per roeiboot! Gelukkig is er een uitzondering gemaakt en mochten C4x+-en en Wherry’s van Willem III en De Hoop op zondagavond 14 januari 20 uur verzamelen bij de hoek van de Keizersgracht en de Brouwersgracht.

Het is al een feest om in het donker door de grachten te roeien, maar met een hele sliert roeiboten en achtervolgd door een hele zwerm kano’s met felle lichtjes, is echt onvergetelijk!

Volle kracht weer naar Willem III voor glühwein en een snack, heerlijk!
Met hartelijke dank aan de leden van de Toercommissie die alles tot in de (licht-)puntjes hebben geregeld.

Marwim van Overschot

W3 Amsterdam Light Festival, review

Peddle light, light, very light, sounds through the boat. Lights dance everywhere around us. The Amsterdam Light Festival, a recurring spectacle of works of art made of and with light, along a beautiful route through the Amsterdam canals. As every year, it can be visited on foot, by bike and by tour boat. But not by rowing boat! Fortunately, an exception was made and C4x+s and Wherrys from Willem III and De Hoop were allowed to gather at the corner of Keizersgracht and Brouwersgracht on Sunday evening, January 14, at 8 p.m.

Rowing through the canals in the dark is already a treat, but rowing with a whole line of rowing boats and being chased by a whole swarm of canoes with bright lights is truly unforgettable!

Full speed back to Willem III for mulled wine and a snack, delicious!
With many thanks to the members of the Tour Committee who arranged everything down to the brightest details.

Marwim van Overschot

Maar liefst acht vrijwilligers werden de afgelopen periode door verenigingen opgegeven voor de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar 2023.

Eén van de acht vrijwilligers op wie gestemd kan worden is Willem III coach Paul Hartog. Een andere vrijwilliger met een link naar Willem III is Bram Hamburger, coach van Willem III-er Eva Mol.

Stemmen kan t/m zondag 21 januari 2024, 19:00 uur. Je kunt maximaal drie stemmen uitbrengen. Vul het formulier in via onderstaande knop. Stemmen met dummy-mailadressen heeft geen zin, deze stemmen worden niet meegenomen.

Breng je stem uit op de vrijwilliger van het jaar 2023

Aanstaande zondag 14 januari, van 10:00 tot 16:00, is de DiNHo jeugdcompetitiewedstrijd @Willem III. Er worden rond de 200 kinderen verwacht met 40 ouders/begeleiders. Alle C4x+’en en gladde 4x+’en (boord/ongestuurd dus niet) en ergometers (in W3TC) zullen in gebruik zijn tijdens de wedstrijden.

Tijdens de wedstrijd zal het erg druk zijn op het terrein, op de vlotten en in de sociëteit van Willem III. Het Buitenvlot en het Grote vlot zullen dan voor de DiNHo gereserveerd zijn. Er zal geen vaarverbod zijn maar we vragen u rekening te houden met deze wedstijd. Het advies is om zoveel mogelijk voor 10:30 of na 15:00 te gaan trainen.

Meer info over deze wedstrijd kun je vinden op onze website.

Met sportieve groet,

Jan Kloosterboer
Wedstrijdcommissaris Willem III – Amsterdam
Mobiel: 06-10075474
e-mail: wedstrijd@willem3.nl

Beste Willem III Roeiers en Coaches,

De Skiffhead & Jeugd- en Tweehead wordt gehouden op 23-24 maart 2024. Wil je meedoen, vul dan dit formulier in. Alle informatie over de wedstrijd kan je vinden op Skiffhead.nl en KNRB – Roeievenementen Jeugd- & Tweehead / KNRB – Roeievenementen Skiffhead.

Iedereen die geen wedstrijdbijdrage heeft betaald (zoals de juniorwedstrijd roeiers) zal het inschrijfgeld zelf moeten betalen. De kosten zijn 35 euro per 1x/2-/2* . De inschrijving sluit 19 maart 2024. De botentoewijzing zal begin februari 2024 zijn. Zorg ervoor dat iedereen op tijd  een wedstrijd licentie heeft. Deze kan je aangevragen via Wedstrijdlicentie | KNRB.

Ter voorbereiding zal er 25 februari 2024 een Skiffhead masterclass worden gegeven door Frans Gobel en Marijke Zeekant. Je kan je hiervoor opgeven via dit formulier.

Mochten er vragen zijn mail me of bel even.

Met sportieve groet,

Jan Kloosterboer
Wedstrijdcommissaris Willem III – Amsterdam
Mobiel: 06-10075474
e-mail: wedstrijd@willem3.nl