MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Let op obstakels in de Amstel

Beste Willem III’ers,

Het zal de meeste niet zijn ontgaan maar er liggen op dit moment meerdere bagger schepen en pontons verspreid over de Amstel. Deze schepen en pontons liggen vaak op onhandig plekken en slecht aangegeven. Er zijn deze week al meerdere schades gevaren, daarom graag extra goed opletten tijdens het varen in ongestuurde nummers. Op dit moment ligt er een ponton bij het kalfje, en een schip tussen het kalfje en de rozenoorbrug, let hier extra goed op!

Na drie geslaagde coastal clinics in Muiden, organiseren we een fun beach sprint op zaterdag 29 juni a.s. We organiseren deze dag samen met Het Spaarne en KNZ&RV Muiden en Watersportvereniging Zandvoort. Het wordt een gezellige dag waarbij in coastal C4’en gestreden wordt om de allereerste beach sprint coastal bokaal. Daarnaast zijn er activiteiten op het land en is het mogelijk om (indien het weer het toelaat) je behendigheid op zee te testen in een coastal C1.

Eisen en begeleiding
Omdat deze beach sprint op zee plaats vindt geldt een minimum leeftijd van 16 jaar en voor alle roeiers een miniumun niveau van klasse S4 voor Willem III en S2 voor Het Spaarne. De boten worden gestuurd door ervaren coastal sturen. Iedere ploeg krijgt begeleiding en instructie over veiligheids maatregelen zoals in- en uitstappen, wegvaren en aankomen.

Locatie

Watersportvereniging Zandvoort, Boulevard Paulus Loot 1-Z, 2042 AD Zandvoort.

Dagindeling

Het event start om 12.00 en wordt afgesloten met een gezellige borrel. Er wordt geracet in twee banen van 700 meter waarbij iedereen twee keer kan sprinten. Deelnemers helpen elkaar met in en uitstappen en eventuele andere hand en spandiensten op de dag zelf. Kortom, vooral veel fun en gespetter.

Aanmelden en kosten

We hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar, schrijf je vòòr vrijdag 14 juni in via deze link: https://forms.gle/vWi2otTjifKhdF5N8. Inschrijven met een volledige ploeg is niet mogelijk, de organisatie deelt de ploegen in zodat iedere ploeg evenveel kans maakt op de overwinning. Om de kosten enigszins te dekken, vragen wij een bijdrage van 10 euro voor je deelname. Nadat de inschrijving definitief is, krijg je een bevestigings mail met instructies. Hierna worden de kosten via de automatische incasso geïnd.

Vrijwilligers en Toeschouwers

Vind je roeien op zee iets te spannend of heb je nog geen klasse 4, maar lijkt je wel leuk om mee te helpen en/of te komen kijken? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. We zoeken nog vrijwilligers om te helpen op de dag zelf. Interesse, vul dan ook even het aanmeldformulier in en geef aan dat je niet mee roeit maar graag komt helpen.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen via wedstrijd@willem3.nl

Wij hebben er zin in!

Het coastal comité

Op zondag 7 juli 2024 organiseert de Toercommissie de W3 Zomertocht.
Vanwege het uitvallen van de Lentetocht heb je een herkansing om de ‘Sloterplastocht‘ te doen.
Je roeit een stuk door Amsterdam. En je komt over ‘ruim water’, de Sloterplas en de Nieuwemeer.
Deze avontuurlijke tocht van 29km, met 3 schutsluizen, is geschikt voor alle roeiers vanaf klasse 1, die over een redelijke conditie beschikken.
Je bent tot halverwege de middag onderweg. Ga je met ons mee? We verzamelen om 9.00 uur.

Aanmelden
Schrijf jezelf of je ploeg uiterlijk 30 juni in via toercommissie@willem3.nl.
Onder vermelding van ‘Zomertocht 2024’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie e-mailadressen, (d) je/jullie afroei klasse(n), (e) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten
Meedoen kost € 15,- per persoon, inclusief een welkomstdrankje bij Willem 3 en een consumptie onderweg. Voor deelnemers van andere roeiverenigingen, die een boot van Willem 3 willen gebruiken, komt er € 5,00 pp bij.

Zou je het bedrag ajb willen overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv ‘Zomertocht 2024’ en je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt?

Informatie
Je moet in staat zijn om in- en uit de boot te stappen bij lastige oevers.
Er zijn geen lage of smalle bruggen te verwachten op deze route.

We maken er een mooie dag van!!

Graag tot ziens op 7 juli!

W3 Toercommissie
Arthur, Vesna, Els en Maaike

*-*

Invitation: W3 Summer Tour – Sunday July 7th, 2024

The Tour Committee is organizing the W3 Summer Tour on Sunday, July 7th, 2024.
Due to the cancellation of the Spring Tour, you have a second chance to do the ‘Sloterplastocht‘.
You row a bit through Amsterdam. And you come across ‘spacious water’, the Sloterplas and the Nieuwemeer.
This adventurous tour of 29 km, with 3 locks, is suitable for all rowers from class 1, with a reasonable level of fitness.
You’ll be on the road until mid-afternoon. Will you join us? We gather at 9:00 am.

To register
Register yourself or your team no later than June 30 via toercommissie@willem3.nl.
Stating ‘Summer Tour 2024′. Plus (a) your name(s), (b) mobile telephone number(s), (c) your email addresses, (d) your rowing class(es), (e) any preference for a wherry or Cx+ boot.
After registration you will receive a confirmation email.

Cost
Participation costs €15 per person, including a welcome drink at Willem 3 and a snack along the way. Participants from other rowing clubs who want to use a Willem 3 boat will be charged an additional €5.00 per person.

Would you please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of: R.V. Willem 3 stating ‘Summer Tour 2024’ and your name or the name of your team if you pay for the entire team?

Information
You must be able to get in and out the boat at difficult banks.
There are no low or narrow bridges to be expected on this route.

We look forward to seeing you on July 7!

W3 Tour Committee
Arthur, Vesna, Els and Maaike

Heb je zin in een bijzondere roei ervaring?

Op zaterdag 22 juni 2024 organiseren de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen (De Amstel, Amstelgeuzen, De Hoop, Poseidon, RIC en Willem 3), de jaarlijkse Kortste Nacht Tocht.

Programma:
19.00 uur: Je boot ophalen bij W3 en vertrek naar RIC
19.30 uur: Verzamelen bij RIC, ontvangst en briefing
20.00 uur: Vertrek richting Ouderkerk
Halverwege: Picknick (koffie/thee met iets lekkers) bij de Waver
Na afloop: Soep en gezellig napraten bij RIC

Route:
Je roeit een avond- en nachttocht van 30km rondom de Ronde Hoep-polder. Even na 22.00 uur de zon onder zien gaan vanuit je bootje op de Waver. Halverwege de tocht een picknick. In het donker over de Amstel langs Nes en Ouderkerk. Het wordt een bijzondere ervaring.
Na afloop gezamenlijk soep en napraten. Je bent tot in de kleine uurtjes onderweg.

Aanmelden, uiterlijk 19 juni:
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Kortste Nacht 2024’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie e-mailadressen, (d) je/jullie afroei klasse(n), (e) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
(f) Geef ajb aan of je na afloop mee wilt doen met de soep bij RIC ja/nee.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten:
Meedoen kost € 10,00 per persoon, inclusief picknick onderweg en soep na afloop.
Zou je het bedrag ajb willen overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt? En onder vermelding van Kortste Nacht 2024.

Informatie:
Geschikt voor roeiers met een redelijk goede conditie en minimaal klasse 1 (bij voorkeur klasse 2+).
Je moet in staat zijn om in- en uit de boot te stappen bij lastige oevers.
Er zijn lage en/of smalle bruggen te verwachten op deze route, je moet kunnen slippen en doorvallen.

Als je vragen hebt, laat het gerust weten.

Graag tot ziens op 22 juni!

W3 Toercommissie en W3 Regiogroep
Catherine, Els en Maaike

*-*

Invitation: Shortest Night Tour – Saturday June 22, 2024

Are you looking forward to a special rowing experience?

On Saturday, June 22, 2024, the Collaborating Amsterdam Rowing Clubs (De Amstel, Amstelgeuzen, De Hoop, Poseidon, RIC and Willem 3) will organize the annual Shortest Night Tour.

Program:
7:00 PM: Pick up your boat at W3 and depart for RIC
7:30 PM: Gathering at RIC, reception and briefing
8:00 PM: Departure towards Ouderkerk
Halfway: Picnic (coffee/tea with something tasty) at the Waver
Afterwards: Soup and a nice chat at RIC

Route:
You row an evening and night trip of 30 km around the Ronde Hoep polder. Watch the sun set from your boat on the Waver just after 10 p.m. A picnic halfway through the tour. In the dark on the Amstel past Nes and Ouderkerk. It will be a special experience.
Afterwards, have soup together and chat. You’re on the road until the wee hours.

Register no later than June 19:
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Shortest Night 2024’. Plus (a) your name(s), (b) mobile telephone number(s), (c) your/your email addresses, (d) your/your rowing class(es), (e) possibly your preference for a wherry or Cx+ boot.
(f) Please indicate whether you would like to join the soup at RIC afterwards yes/no.
After registration you will receive a confirmation email.

Cost:
Participation costs €10.00 per person, including a picnic along the way and soup afterwards.
Would you please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of: R.V. Willem 3 stating your name or the name of your team if you pay for the entire team? And mentioning Shortest Night 2024.

Information:
Suitable for rowers with a reasonably good condition and at least class 1 (preferably class 2+).
You must be able to get in and out of the boat on difficult banks.
Low and/or narrow bridges are expected on this route, you must be able to slip and fall through.

If you have any questions, please let us know.

We look forward to seeing you on June 22!

W3 Tour Committee and W3 Regional Group
Catherine, Els and Maaike

Op 15 juni 2024 is op Willem 3 een zomerfeest van 18.00 – 21.00 uur. Op de landtong treedt de Bigles Big Band op, met Florrie en Sven. Komt allen! Introducees van harte welkom.

Toegang in de voorverkoop incl. catering: € 15,-
Toegang aan de deur: € 17,-

Reserveren en betalen via de QR-code (zie hieronder of op de sociëteit). Of  via de link: ticket zomerfeest

Gaat alleen door bij droog en goed weer.

Op Zondag 9 juni aanstaande vindt de triatlon TRI AMSTERDAM plaats. Deelnemers gaan zwemmen, fietsen en lopen, allemaal rond Willem III.

TRI AMSTERDAM start 8:00 uur in Park Somerlust bij RIC. Van 8.00 – 11.00 uur zwemmen de deelnemers in de Amstel van RIC een rondje Berlage Brug, roei dan niet richting stad. Het fietsen is van 8.00 – 13.30 uur en gaat over de Jan Vroegopsingel. Het hardlopen is van 10:15-16:30 loopt onder de Utrechtbrug door om er vervolgens overheen te gaan.

De Jan Vroegopsingel zal dan zoveel mogelijk verkeersvrij worden gemaakt. De afsluitingen en omleidingen worden ter plekke met gele borden aangegeven. Hou hier dus rekening mee als je op zondagochtend 9 juni naar Willem III komt! Vermijd de auto en kom met de fiets, OV of lopend.

Op 15 juni 2024 is op Willem 3 een zomerfeest van 18.00 – 21.00 uur. Op de landtong treedt de Bigles Big Band op, met Florrie en Sven. Komt allen! Introducees van harte welkom.

Toegang in de voorverkoop incl. catering: € 15,-
Toegang aan de deur: € 17,-
Reserveren en betalen via de QR-code (zie hieronder of op de sociëteit).Gaat alleen door bij droog en goed weer.

Simon van Dorp heeft in zijn skiff gisteren goud gewonnen tijdens World Cup II in Luzern. In de onderlinge titanen strijd met Wereldkampioen Oliver Zeidler trok hij uiteindelijk aan het langste eind. Simon bouwde zijn race goed op en bleef in het begin de altijd hard startende Duitser op de hielen zitten. Bij de 1500 meter plaatste hij zijn aanval en ging er in de eindsprint met de overwinning vandoor.

Ook Ralf Rienks en Jacob van de Kerkhoff in de Holland 8+ moesten het van hun eindsprint hebben. Na een wat trage start kwam de acht bij de 1000 meter goed op stoom en zette de achtervolging in op de Engelsen en Amerikanen. Echter de baan was net iets tekort om nog voor het goud mee te strijden en uiteindelijk werden ze 3e (Brons).

Rik Rienks in de vierzonder moest genoegen nemen met een zesde plek en David Zeelenberg werd 3e in de B-Finale.

Team NL deed zeer goede zaken in Luzern, met 5x goud , 2x zilver en 2x brons wonnen ze het landen klassement.

Op naar Parijs 2024!

Afgelopen weekend was het Paralympisch KwalificatieToernooi in Luzern , waarvoor het eerst 2 Willem III-ers aan meededen.

Eva Mol won haar voorwedstrijd en werd 2e in de finale. Hierdoor haalde ze net niet de kwalificatie.

David Zeelenberg moest het via de herkansing proberen. Daarin roeide hij een heel goede tijd, maar haalde de finale net niet.

Beide roeiers hebben goed gepresteerd, maar nog niet genoeg om met de top van veld mee te komen.

Op de WorldCup II in Luzern gaan ze beide nog een keer laten zien wat ze kunnen.