MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zondag 18 augustus 2024 organiseert de Toercommissie in samenwerking met de KNRB de jaarlijkse Magnum.

De Magnum is een prestatietocht van 58 km over Vecht en Amstel, waarbij twee keer onder begeleiding het Amsterdam Rijnkanaal wordt overgestoken.

De tocht telt mee in het KNRB marathon klassement.

Naast deelnemers uit het hele land willen we ook graag weer Willem 3 ploegen begroeten, uiteraard iets voor ervaren roeiers.

Start op zondag 18 augustus om 8:30 uur.

Kosten € 15,00 pp (indien boothuur + € 10,00 pp) over te maken op NL75 RABO 0106651757 tnv R.V. Willem 3 ovv van ‘Magnum 2024’ en je (ploeg)naam.

Aanmelden via de KNRB evenementenkalender of via toercommissie@willem3.nl.

Zie voor inspiratie en een routekaartje alvast het verslag van Florrie uit 2023:
https://www.willem3.nl/nieuws/2023/08/de-magnum-wat-een-prachtige-tocht

Graag tot ziens op 18 augustus!

De W3 Toercommissie

*-*

On Sunday, August 18th, 2024, the Tour Committee will organize the annual Magnum in collaboration with the KNRB.

The Magnum is a performance tour of 58 km across the Vecht and Amstel, during which the Amsterdam Rhine Canal is crossed twice under supervision.

The tour counts in the KNRB marathon rankings.

In addition to participants from all over the country, we would also like to welcome Willem 3 teams again, something for experienced rowers of course.

Starts on Sunday, August 18th at 8:30 am.

Costs € 15.00 pp (if boat rental + € 10.00 pp) to be transferred to NL75 RABO 0106651757 in the name of R.V. Willem III stating ‘Magnum 2024’ and your (team) name.

Register via the KNRB events calendar or via toercommissie@willem3.nl.

For inspiration and a road map, see Florrie’s report of 2023:
https://www.willem3.nl/nieuws/2023/08/de-magnum-wat-een-prachtige-tocht

We look forward to seeing you on August 18th!

The W3 tour committee