MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zaterdag 15 april vertrokken enthousiaste nieuwe W3 leden, verdeeld over 7 wherry’s, met hun captains voor een roeitocht van 12,5km door de stad. Ondanks de soms pittige wind en de drukte op de Prinsengracht, was het een prachtige middag.

Het was erg leuk om te zien dat iedereen na afloop uitgebreid bleef om gezellig na te praten, andere W3 leden te leren kennen en te genieten van een drankje en een hapje van het buffet dat Arthur en Berthie klaar hadden gezet.

Onze volgende toertocht is de W3 Lentetocht, 29 km lang, op zaterdag 13 mei.

Voor aanmelden en meer informatie zie de W3 Lentetocht

Ga je mee?

Saturday, April 15, 2023 W3 New Member Tour, looking back

On the 15th of April, enthusiastic new W3 members, divided over 7 wherry’s, set off with their captains for a rowing trip of 12.5 km through the city. Despite the sometimes strong wind and many tourist boats on the Prinsengracht, it was a beautiful afternoon.

It was very nice to see that everyone stayed afterwards to chat, get to know other W3 members and enjoy a drink and a snack from the buffet that Arthur and Berthie had prepared.

Our next tour is the W3 Spring Tour, 29 km long, on Saturday 13 May.

To register and for more information see The W3 Spring Tour

Will you join us?