MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zaterdag 13 mei 2023 organiseert de Toercommissie de W3 Lentetocht. We roeien 29km door het landelijk gebied ten zuiden van Amsterdam, langs het Gein, Abcoude en Ouderkerk.

Deze prachtige tocht is geschikt voor alle roeiers met een redelijke conditie. Ga je mee? We verzamelen om 9.00 uur. Je bent tot halverwege de middag onderweg.

Aanmelden
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Lentetocht 2023’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n), (d) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten
Meedoen kost  € 10,- per persoon, inclusief een welkomst drankje bij Willem 3 en een consumptie in Abcoude. Voor deelnemers van andere roeiverenigingen, die een boot van Willem 3 willen gebruiken, komt er € 5,00 pp bij.

Het bedrag ajb overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt.

Route
De Geintocht gaat vanaf Willem 3 via de Amstel, de Weespertrekvaart en de Gaasp naar het Gein. In Abcoude is er een pauze. Daarna roeien we via de Angstel, het Abcoudermeer, de Holendrecht, de Bullewijk en de Amstel weer terug naar Willem 3.

Je moet in staat zijn om in- en uit de boot te stappen bij lastige oevers.

Vanwege het passeren van diverse lage bruggen op de route is het van belang dat je helemaal plat kunt gaan liggen in de boot (doorvallen).

Namens de WIII Toercommissie

Els, Catherine en Maaike

 

Announcement: May 13 – W3 Spring Tour

On Saturday, May 13, 2023, the Tour Committee is organizing the W3 Spring Tour. We row 29km through the rural area south of Amsterdam, along the Gein, Abcoude and Ouderkerk.

This beautiful trip is suitable for all rowers with a reasonable condition. Are you joining us? We gather at 9:00 am. You’ll be on the road until mid-afternoon.

To register
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Spring Tour 2023’. Plus (a) your name(s), (b) mobile phone number(s), (c) your rowing class(es), (d) possibly your wherry or Cx+ boat preference. After registration you will receive a confirmation email.

Cost
Participating costs € 10 per person, including a welcome drink at Willem 3 and a consumption in Abcoude. For participants of other rowing clubs who want to use a Willem 3 boat, an additional € 5.00 per person will be added.

Please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of. R.V. Willem 3 stating your name or the name of your team if you pay for the whole team.

Route
The Geintocht goes from Willem 3 via the Amstel, the Weespertrekvaart and the Gaasp to the Gein. There is a break in Abcoude. Then we row via the Angstel, the Abcoudermeer, the Holendrecht, the Bullewijk and the Amstel back to Willem 3.

You must be able to get in and out of the boat on difficult banks. Because of the passing of various low bridges on the route, it is important that you can lie completely flat in the boat (doorvallen).

On behalf of the WIII Tour Committee

Els, Catherine and Maaike