MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De redactie kijkt uit naar  je kopij & mooie illustraties om een mooi tweede nummer van de Landtong in dit jaar te maken.

Graag kopij aanleveren in een word document & de illustraties in hoge resolutie.

Mail naar redactie@willem3.nl, namens de redactie, Helena van Gelder