MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte leden,

Afgelopen woensdagochtend is Jos Compaan overleden. Dit was niet onverwacht, maar komt wel als een schok binnen.

Je zou namelijk kunnen zeggen dat Jos onlosmakelijk verbonden is met Willem III. Letterlijk is er dan nu toch een scheiding en gaan we haar trouwe aanwezigheid missen.

Alleen letterlijk omdat Jos haar verdiensten in de fundamenten van de club zitten. Als toproeister, als organisator, als voorzitter maar vooral als iemand die met haar liefde voor de sport en de club een verbinder was. Niet verbinden door praten maar door met elkaar te roeien, te eten, te lachen en mooie dingen te doen. Van het leven genieten, met elkaar! We zullen haar missen.

Er wordt in besloten kleine kring afscheid genomen van Jos.

Als Willem III herdenken we haar gezamenlijk later als het bij elkaar komen weer is toegestaan.

We wensen alle naasten, vooral Rob en hun kinderen Karien en Freek, veel sterkte met dit enorme verlies.

Namens het bestuur,
Gerrit Blom, voorzitter