MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte leden van Willem III,

De laatste woorden van Mark Rutte zijn voor ons roeiers positief. Er kan weer meer!

Tussen zijn woorden en het daadwerkelijke roeien zitten echter nog wel een paar stappen. Na publicatie van de protocollen, van overheid, NOC/NSF en de KNRB, waar wij naar moeten handelen, passen wij onze protocollen ook aan. We maken ondertussen de faciliteiten klaar die horen bij de voorwaarden om weer te mogen roeien. Dat alles moet dan groen licht opleveren van de gemeente Amsterdam.

Wat kunnen we u op dit moment zeggen: Het nieuwe Willem III protocol staat online. Het is belangrijk dat u daar kennis van neemt. Wij zetten de faciliteiten klaar, en vragen om het groene licht bij de gemeente, zodat er donderdag, onder voorwaarden, naast de jeugd ook door de volwassenen geroeid kan worden.

Wat zal dat betekenen? Vooral van u, leden, medewerking en discipline. In eerste instantie kunnen er maar 10 roeiers per half uur het water op. Voorlopig alleen nog in één-persoonsboten, maar misschien snel ook in grotere nummers. We moeten altijd weten wie en wanneer in welke boot roeit. Dat betekent dat u alleen op Willem III kunt zijn als u een boot heeft afgeschreven in het vertrouwde afschrijfsysteem (maar altijd via internet), en dat u een tijdsblok reservering heeft gemaakt in een daarvoor gemaakte spreadsheet (in dit laatste document moeten ook de eigenaren van privéboten zich inschrijven!). Die tijdsblokken hebben elk half uur 10 plekken, en u krijgt 1,5 uur op het water.
Daarnaast zal er altijd een Coronacoach aanwezig moeten zijn. Een opzichter die kijkt of de regels worden gevolgd, of u een afspraak heeft met bootreservering. De Coronacoach heeft de sleutel voor het toegangs- en vertrekhek, de wc en noodvoorzieningen. Let wel, de club bied alleen roei faciliteit. De kleedkamers, ergometerruimte, kletskamer, ergometers en de sociëteit zijn gesloten.
tm
In de spreadsheet voor tijdsblokken staat ook de naam van een coronacoach. Wij roepen u hierbij op om u voor die taak aan te melden. Want er kan alleen geroeid worden als er toezicht is. U vindt die oproep, en hoe dat moet, ook op onze website.

Wij doen een beroep op uw geduld en meedenken. Elke week zullen we leren en de nodige aanpassingen doorvoeren. Bij het beperkte aanbod van roeien zal niet iedereen op haar of zijn ideale tijdstip en in haar of zijn favoriete boot kunnen. Wij vragen u daar met beleefdheid mee om te gaan.
Mocht u in de daluren kunnen roeien, graag, u helpt daarmee de roeiers die maar beperkt vrije tijd hebben. Kunt u alleen in de piekuren roeien, begin dan éénmaal per week en combineer het met de functie van Coronacoach. Wij zullen door middel van de tijdsblokken-spreadsheet inzicht krijgen in waar de nieuwe piekuren liggen en wie het meest gebruik maakt van deze roeimogelijkheden. Met dat inzicht kunnen we het schema dan weer fijn slijpen!
Willem III heeft een grote vloot met veel vlotruimte, daar hebben we geluk mee. We verwachten, dat als we een paar weken draaien, en het goed gaat, we snel kunnen opschalen. Wij gaan aan de slag, en zullen het systeem toetsen met de instructieploegen. Donderdag a.s. verwacht ik dat we weer een stap kunnen maken.
Het is nogal wat voor de vrije geest van ons Willem III’ers. Daarom vragen wij u zich strikt te houden aan de opgezette regels en aanwijzingen op de club. Het gaat om algemeen belang van de club. We willen de mogelijkheden die we nu krijgen behouden en zo snel mogelijk uitbreiden. Met dat in gedachten hebben we ook een sanctiebeleid opgenomen in het protocol. Wij hebben ook volgens de regels een Willem III-lid gevraagd om de functie van Corona-coördinator op zich te nemen. Wouter Verster heeft zich hiertoe bereid verklaard en daar zijn we erg blij mee. Hij is zich nu aan het inlezen en zal zich binnenkort aan u introduceren.

Voor de vragen die dit alles oproept, verwijs ik u in eerste instantie naar het protocol. Woensdag 13 mei, tijdens de digitale clubavond geven we u, live, graag uitleg en antwoord op u vragen als u die heeft. (LINK)

Namens het bestuur,
Gerrit Blom, voorzitter