MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte Willem III-leden,

Het zijn bizarre tijden voor Willem III. En daarmee passeer ik meteen het station hoe deze pandemie zich bij u thuis ontvouwt.
Allereerst wil ik namens Willem III, eenieder geluk en gezondheid wensen. Dat zal voor iedereen iets anders betekenen. Van mensen om me heen die echt in de problemen raken, bang zijn en het even niet meer weten, tot mensen die kracht vinden, goede voornemens hebben, de helpende hand bieden etc. Nogmaals sterkte, en als er iets is dat gedaan kan worden vanuit de vereniging…

Dan Willem III. Het is zelden voorgekomen dat de vereniging volledig gesloten was. Als je daar dan bij optelt dat het lente is, de dagen lengen, er veel zon is en nog niet al te veel pleziervaart op het mooie water te vinden is, dan mogen we toch wel zeggen dat het voor de roeiliefhebber best pittig is. Zonder af te doen aan het feit dat we echt wel weten dat gezondheid, zelfs de volksgezondheid, belangrijker is.

Vorige week hebben we te horen gekregen dat we nog 3 weken extra dicht moeten blijven, zonder enige specifieke verwijzingen naar de sport. Naar onze sport. We zien veel mensen om ons heen individuele buitensporten beoefenen, Wielrennen, hardlopen en ook zeilen heb ik gezien. Terecht komt bij mij de vraag op, of in je skiff over de Amstel zwerven, niet ook onder die categorie valt.

Het antwoord ligt besloten in de term vereniging. Wij zijn als vereniging onderdeel van de samenleving en daarbij hoort dat we beslissingen nemen in die rol. Door de vereniging gesloten te houden, dragen we met zijn allen bij aan het voorkomen van verspreiding van dit virus. Dat is heel absoluut, zonder nuanceringen of ruimte voor individuele mogelijkheden. Vrij vertaald is dit het verschil tussen lid zijn van Willem III en een eigen skiff in je schuur hebben liggen.

Wij, het bestuur, gaan ervan uit dat de maatregelen niet in 1 keer opgeheven worden. Het zal waarschijnlijk stap voor stap plaatsvinden. Dit betekent dat wij als bestuur beslissingen moeten nemen over wie eerst, onder welke voorwaarden, etc. en hopen daarin op uw begrip. Ook is het bestuur bezig met de mogelijke gevolgen voor onze begroting, in relatie met de overheid en roeiend Nederland, leveranciers, etc. Als het om ingrijpende zaken gaat, wordt vanzelfsprekend een bijzondere ALV hierover ingericht.

Ook zijn wij, het bestuur, al bezig met het licht aan het einde van de tunnel. We denken na op welke manier we u allen op de vlotten en in ons prachtige gebouw kunnen begroeten, maar ook hebben we veel ideeën. Zo houden we er rekening mee dat Willem III in de zomer open kan zijn en veel mensen in Nederland, lees in Amsterdam zullen blijven.
Hoe mooi zou het zijn:

  • Om de leden dan de mogelijkheid te bieden om op de vereniging vakantie te vieren. Denk bijvoorbeeld aan zomerkampen voor kinderen, speciale instructieweken, barbecue-avonden op de landtong etc.
  • Als de Dutch International Youth Regatta op 4 en 5 juli op de Bosbaan door kan gaan, en we met zijn allen langs de kant van deze internationale roeiwedstrijd voor de jeugd kunnen staan.
  • Om vanuit onze vereniging mooie toertochten te organiseren in zomer.

Wij hopen met u allen deze ideeën te verwezenlijken. Mocht u aanvullingen hebben, dan horen we dat graag.

Graag sluit ik af u uit te nodigen voor de volgende virtuele clubavond. Informatie hierover zal binnenkort op de website worden gepubliceerd. Wij hopen u allen snel weer op de vlotten te zien. Tot dan sterkte in alle gezondheid.

Namens het bestuur,

Gerrit Blom
Voorzitter Willem III