MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte leden,

Wij kijken net als iedereen met zorg naar de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19).
Willem III volgt de richtlijnen die het ministerie van OCW heeft opgesteld in samenwerking met het RIVM. Hierbij gaat het om de combinatie van aanwezigheid in een risicogebied en symptomen als koorts en luchtwegklachten, waarbij het advies is om thuis te blijven.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen, en u kunt dat zelf ook doen via deze link van de rijksoverheid.

Met het oog op de komende roeiwedstrijden hebben wij ook contact met de wedstrijd organiserende verenigingen. Mochten er evenementen worden afgelast, dan zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren.

Gerrit Blom
Voorzitter Willem III