MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Vanwege enthousiaste reacties op de reguliere roeicoach A opleiding, start dit voorjaar de vervolgcursus roeicoach A+ (RCA+) bij Willem III. De cursus wordt verzorgd door Jeroen Brinkman.
Tijdens de RCA+ cursus wordt dieper ingegaan op de ‘waarom’ vraag en op specifieke doelgroepen. Ook is er aandacht voor de organisatie en opleiding rondom de roei-instructie van een vereniging.

Ben jij een (potentiële) instructeur en wil je graag dit voorjaar de cursus Roeicoach A+ volgen? Geef je dan nu op door een mail te sturen naar ledencommissaris@willem3.nl. We vragen een eigen bijdrage van €50.

Voor meer informatie en de voorwaarden, klik op Lees meer.

Datum Tijd Onderwerp
donderdag 7 mei 18:45 tot 21:45 uur Organisatie & opleiding
donderdag 14 mei 18:45 tot 21:45 uur Modern motorisch coachen
zondag 17 mei 12:30 tot 17:00 uur Praktijkcoaching A+
donderdag 11 juni 18:45 tot 21:45 uur Veteranen
donderdag 18 juni 18:45 tot 21:45 uur Roeitechniek & bootsnelheid
zondag 21 juni 12:30 tot 17:00 uur Praktijk coach de coach
donderdag 25 juni 18:45 tot 21:45 uur Jeugd & Junioren

 

Voorwaarden opgeven voor Roeicoach A en/of  Roeicoach A+ voor Willem III-instructeurs:

Willem III wil zijn instructeurs faciliteren tot het volgen van de cursus Roeicoach A en Roeicoach A+. Dit maakt Willem III mogelijk voor leden die:

  1. Reeds instructie geven (of dit in 2020 gaan doen) en,
  2. De cursussen Roeicoach A en/of Roeicoach A+ nog niet hebben gevolgd.

Er wordt hierbij aan instructeurs een eigen bijdrage gevraagd van €25,- voor de cursus Roeicoach A en €50,- voor de cursus Roeicoach A+.

De cursus wordt aangeboden via Stichting Roeicoach en is ook toegankelijk voor instructeurs van andere roeiverenigingen. Voor meer informatie, kijk op: www.roeicoach.com.