MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Na nadere bestudering van de statuten van Willem III is gebleken dat de penningmeester statutair niet herkiesbaar is. Daarom zal als aanvulling op de agenda aan de algemene
ledenvergadering worden voorgelegd om, bij wijze van dispensatie, de termijn van de penningmeester met 1 jaar te verlengen zodat het bestuur in staat is om een opvolger voor
de penningmeester te vinden. Alle kandidaten die zich willen aanmelden voor het penningmeesterschap kunnen reageren naar bestuur@willem3.nl.

Met vriendelijke groeten,
Eveline Pronker
Secretaris