MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De mannen van Waternet deden op hun ronde over de Amstel ook Willem III aan, en laadden het verzamelde afval op het buitenvlot in hun bakschuit.

De waterbeheerder helpt ons van het grofvuil af dat over de Amstel is komen aandrijven, van stukken piepschuim tot meubels. We hebben de afspraak dat zij het drijfafval meenemen als ze dat zien liggen op het buitenvlot. Dus: ziet u iets in de binnenhaven dat te groot is voor de vuinisbak: leg het op het buitenvlot, in de hoek aan de kant van Skøll.

(foto Vincent van Zomeren)