MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het bleek dat het initiatief om een door de leden zelf te betalen masterclass op onze vereniging Willem III te organiseren, veel stof heeft doen opwaaien. Uit een gesprek met een aantal betrokken leden blijkt dat we de conclusie delen dat het een uitdaging is vrijwilligers te vinden, die ervaren roeiers beter kunnen leren roeien en daar ook de tijd en zin voor hebben.

 

 
​Daarom zal de commissie ‘beter roeien’ worden ingesteld. Deze zal in eerste instantie een enquête houden binnen de vereniging, om te inventariseren wat de behoefte is van de leden aan begeleiding, coaching en trainingsondersteuning. 
Tegelijkertijd is besloten tot het door laten gaan van de masterclass met het karakter van een pilot. Dit wordt gedaan omdat wij de geïnteresseerden niet langer willen laten wachten. De begeleiding zal worden betaald door de cursisten zelf. Naderhand zal de cursisten worden gevraagd naar hun ervaring. 
Aan de hand van de resultaten van de enquête en de ervaring met de pilot zal gekeken worden wat de beste manier is om zo goed mogelijk te voorzien in ‘de behoeften’ van de leden. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar, maar lijkt op sommige gebieden onvoldoende beschikbaar. Er zal gekeken worden naar haalbare opties om aan de roeibehoefte te voldoen. Ook het aanbieden van andere vormen van kennisoverdracht op het gebied van roeien zal worden bekeken.

 

Adri Middag
Wedstrijdcommissaris Willem III, wedstrijdcommissaris@willem3.nl.