MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De roeibond KNRB heeft kamprechters nodig. Let op, het zijn niet zomaar vrijwilligers die ze vragen. Kamprechters zijn de luchtverkeersleiders van het water. Ze moeten goed zijn, echt willen, en worden heel streng getest.
Wie wordt onze afgevaardigde bij de bond in dit gezelschap, en treedt naast de topsporters toe tot de kern van het wedstrijdroeien en de topsport?
Woensdag 29 maart om 20 uur is er een bijeenkomst voor geïnteresseerden op Willem III.
Een kamprechter komt vertellen over zijn ervaringen, en over de bijdrage van de kamprechter aan de wedstrijdpraktijk.
Lidmaatschap van W3 is geen vereiste, ook ‘mensen van buiten’ zijn uitdrukkelijk uitgenodigd.
Inschrijven voor de sessie via: KNRB Kamprechter