MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het Amstelwater is vele malen schoner dan dertig jaar geleden, maar toch: stikstof, fosfaat, zware metalen, landbouwgif, microplastic, ziekteverwekkende bacteriën van ratten en eenden, paracetamol en cocaïne, de riooluitlaat nabij de Naald… Nee, een duik in de Amstel is niet meteen ziekmakend, maar wacht ermee tot de zon wat hoger staat en in elk geval de kou wat minder is.

Staat in de nieuwe De Landtong, vandaag of morgen bij u in de bus.

(fve, foto Ferry Wieringa)