MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Als kandidaat voor de opvolging van scheidend secretaris Els Jorritsma draagt het bestuur mevrouw Eveline Pronker voor.

Eveline Pronker is een kleine twee jaar geleden lid geworden van Willem III en heeft zich in die korte tijd een enthousiast lid getoond. Zij is niet alleen onder de indruk van het roeien – waarbij zoals zij zegt ‘zowel recreatief als op het hoogste niveau aan de riemen wordt getrokken’ – maar zij ervaart de grote inzet van vele vrijwilligers als een geweldig kenmerk van de vereniging. Hierdoor is Willem III voor haar een vereniging waar je je snel thuis voelt.

Eveline heeft na haar studie economie lange tijd in de telecomsector gewerkt, in algemeen management en Human Resources. Daarna is zij als zelfstandige gaan werken in interim (HR- en proces)management en persoonlijke begeleiding.

Het bestuur raakte met Eveline in gesprek tijdens een van de bardiensten die zij zo af en toe draait, en zij gaf daarbij aan dat zij graag nog meer voor de vereniging zou willen betekenen. Het bestuur is er dan ook van overtuigd dat zij als secretaris een zinvolle bijdrage zal kunnen leveren.

Procedure

De voordracht gebeurt volgens agendapunt 10, Bestuursverkiezingen, van de Algemene Ledenvergadering van 8 maart aanstaande. Tegenkandidaten kunnen tot 22 februari 2017 worden gemeld per e-mail aan het bestuur, via bestuur@willem3.nl. Conform de procedure zoals beschreven in artikel 5 van het Huishoudelijke Reglement kunnen door tenminste 25 seniorleden ondersteunde tegenkandidaten schriftelijk aan het bestuur worden opgegeven gedurende 15 dagen na publicatie van de kandidaatstelling. Daaraan moet zijn toegevoegd een verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Indien er tegenkandidaten zijn, zullen hun namen worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering, die dan direct na 22 februari opnieuw op de website zal worden gepubliceerd.

 

(C. M. Peddemors)