MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Wij wensen alle leden en donateurs een voorspoedig  2017, en hopen dat de goede roeivoornemens, zowel op recreatie- als op wedstrijdniveau vervuld mogen worden. Graag ontvangen wij jullie op zondag 8 januari aanstaande om 12 uur in de sociëteit om elkaar persoonlijk de hand te drukken.

 

Otto Over, namens het bestuur van de RV Willem III.