MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Vanaf het wedstrijdseizoen 2017 is er een wijziging gekomen in het wedstrijdtenue. Op de voorzijde op de blauwe streep komt het logo van Willem III in een wit wybertje.  Iedereen die nog in het bezit is van een wedstrijdtenue kan bij Roeigoed (H.J.E. Wenckebachweg 150a, 1114 AD Amsterdam) een wybertje op laten strijken op het oude tenue. Dit is kosteloos.

Nieuwe tenues zijn vanaf heden verkrijgbaar. 

Het Bestuur