MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Er is alweer bijna een jaar voorbij, een jaar waarin van alles is gebeurd. Onze wedstrijdroeiers hebben veel successen behaald.  Ook in en rondom het gebouw is het een en ander gerealiseerd. Zo is de veiligheid in de nacht vergroot door het schuifhek bij de fietsenstalling.

Graag willen wij met u het nieuwe jaar inluiden, en nodigen u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 8 januari om 12 uur.

Wij zien u graag in groten getale op de tweede zondag in januari.

Het bestuur.