MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Tijdens de roeiwedstrijd ‘Novembervieren’ op zondag 6 november a.s. op de Amstel zal onderstaand stremmingsschema worden gehanteerd.

Net als elk jaar wordt dit stremmingsschema ten aanzien van de beroeps- en recreatieve scheepvaart door Waternet (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam) en het Verkeerscoördinatiepunt Vaarwegen (VCP) van de Provincie Noord-Holland gehonoreerd.
Wij begrijpen dat het wellicht enig ongemak met zich meebrengt, niettemin willen wij u er uitdrukkelijk op wijzen dat navolging van het stremmingsschema de algehele veiligheid op de Amstel zal dienen.
Een algeheel vaarverbod (m.u.v. de wedstrijddeelnemers) geldt tussen de Nieuwe Amstelbrug (verlengde Ceintuurbaan) tot de Grote Bocht tijdens onderstaande stremmingstijden op zondag 6 november 2016:
10:00 – 12:00 uur
13:00 – 14:30 uur
15:30 – 17:30 uur