MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het is nog niet bekoeld. Een buitengewone ledenvergadering van Willem III loopt uit op een felle discussie. Het bestuur stelt een substantiële contributieverhoging voor, en krijgt het fiat. Maar pas na een confrontatie tussen voor- en tegenstanders.

img_7819Woensdagavond, in de open lucht vanwege de moordende hitte in de sociëteit, is op de Landtong een vergaderzaal geïmproviseerd. Mét blauwe bestuurstafel. Er zijn stoelen op het gras gezet voor de ruim zeventig leden die zijn gekomen om te stemmen (zeventig, in naam van de bijna duizend).

Over de contributieverhoging. Euforie over de keizerlijke zit op de landtong lijdt onder geklaag over ‘onverstaanbaarheid’.  Het besef van de bloei van de vereniging delft het onderspit in een confrontatie over hoe de toekomst moet worden betaald. De contributieverhoging is fors, en de insprekers begrijpen niet waarom, en waarom ongefaseerd ingevoerd. De felheid van de discussie overrompelt het bestuur.

De opvattingen botsen, en het gaat er roerig aan toe. Bovenop de overvliegende Boeings en langsvarende biersloepen.

Na de reactie van het bestuur stemt het quorum ten slotte royaal in met de lastenverzwaring, maar de bezwaren van de protesteerders blijven.

Het bestuur heeft uitgelegd dat de contributieverhoging nodig is door wegvallende overheidssubsidies en onverwacht duur onderhoud, en ook voor meer armslag bij de aankoop van nieuwe boten en riemen. De tegenstanders willen slim bezuinigen en alternatieve betaling door vrijwilligers in te zetten, maar in elk geval matigende maatregelen. Het bestuur vindt dat een ideaal, niet haalbaar.

img_7814

Rogier Klop en Frans van Zomeren worden gefêteerd voor hun inzet bij de asbestverwijdering en de geluidsisolatie van het podium. Voorzitter Otto Over overhandigt hen ieder een blankhouten kistje met een paar flessen van een gerenommeerd wijnhuis. Rogier krijgt er nog een bioscoopabonnement bij.

Ber van der Veen, sinds heugenis het gezicht van de vereniging als opvanger van nieuwe leden, archivaris en instructeur, wordt als ‘Mister Willem III’ bedankt voor al zijn werk.

Willem Jan de Widt, die als coach van de wedstrijdjunioren al jaren achtereen vol gas geeft, krijgt applaus voor weer een topprestatie van zijn jongens, dit keer een gouden medaille op het WK senioren-B (tot 23 jaar), vorige maand in Rotterdam. De acht werd bemand door Willem III en Nereus, en gecoached door Willem Jan en Nereus-collega Diederik Simon.

img_7816-1

Ingespannen luisteren de leden naar de door het achtergrondlawaai moeilijk verstaanbare vragen, opmerkingen en antwoorden. Na aanhoudende klachten wordt demonstratief een oranje roeptoeter aangedragen, maar uiteindelijk blijkt het genoeg om van achter de tafel vandaan te komen en van dichtbij de teksten te declameren.

(tekst Fred van Essen, foto’s Rob Robbers)