MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Onderstaand een herinnering voor de eerder aangekondigde buitengewone ledenvergadering.

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van een buitengewone ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het clubgebouw  van de roeivereniging op woensdag 14 september, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

Opening van de vergadering door de voorzitter

  1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 9 maart 2016, vermeld in de Landtong nummer 3/2016
  2. Aanpassing van de contributie, zie het voorstel hiertoe in de bijlage. Klik hier voor het voorstel
  3. Voorstel tot aanpassing van de wedstrijdkleding.
  4. Rondvraag
  5. Sluiting van de vergadering.