MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Van onze buurvereniging ontvingen wij het volgende:

Dit jaar viert Skøll haar 10e lustrum. Als onderdeel van dit lustrum organiseren wij op donderdag 7 juli een vlootschouw. Hierbij zullen wij bijna de gehele vloot van Skøll op de Amstel leggen. Met de vloot zullen wij van Skøll tot net na de Berlagebrug roeien. Dit houdt dus in dat wij met erg veel boten tegelijkertijd op de Amstel liggen, wat voor uw roeiers tot enige overlast kan leiden. De vloot zal tussen 17.00 en 19.00 uur ongeveer op het water liggen. Alle roeiers en stuurtjes zullen uiteraard geïnstrueerd worden goed stuurboordwal te houden en ook staan er velen van ons op een aantal uitzichtpunten. Maar om ongelukken en irritatie te voorkomen willen wij u vragen dit ook naar uw leden te communiceren, zodat zij hier ook van op de hoogte zijn en er tot op zekere hoogte rekening mee kunnen houden. Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan zijn wij bereikbaar op dit e-mailadres (lustrum@skoll.nl). . Tevens bent u natuurlijk allen van harte uitgenodigd om te komen kijken op 7 juli. Wij hopen op uw begrip.