MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Mededeling van huishoudelijke aard:
DE NIEUWE EDITIE VAN HET CLUBBLAD ROLT VAN DE PERSEN!

Zoals u op de foto kunt zien, Chefs werkkamer is weer geheel en al aan kant. Dat duidt er doorgaans op dat, jawel, jawel, alle stukken voor de komende editie naar de drukker zijn verzonden en De Landtong in aantocht is.

Phlog_Art_deco_OBA_0076

Beeld: A.K.A Wieringa

In deze editie een Mijn Amstel-interview van de hand van Florrie van der Kamp. Zij sprak in Amsterdam Oost onder toeziend oog van kat Meneer De Zwart met een Willem III-er die al geruime tijd meeloopt op ‘de Willem’. George Cortlever (bouwjaar 1929) kwam in de jaren vijftig bij Willem III terecht. Hij bekleedde er twee termijnen als voorzitter. En het is hierover – het voorzitterschap en besturen in zijn algemeenheid – waarover hij met Florrie sprak.

In ‘Voorzitten vond ik leuk – je hoeft niks te doen, ja soms wat regelen’ wordt de lezer meegenomen in de nuchtere terugblik van onze erevoorzitter. Het besturen, de perikelen, de verschillende belangen, emoties en meningen, George zegt erover: ‘Je moet niet de illusie hebben dat je problemen kunt voorkomen.’

Lezen!

Verder in dit nummer een In Memoriam voor Ilona Gerritsen; een Big Data-verhaal over onze vloot; een verhaal dat het oude biljart aan de vergetelheid onttrekt (Ik herinner me); columns over bootnamen en talent; de rubrieken van Het Archief, onze fysiotherapeute, de Matcom, Uit de Kast en Wij Willem III. Tevens het laatste ‘van de voorzitter’ van Jos Compaan (‘Ik zal mij blijven inzetten voor Willem III, maar dan als ‘gewoon’ lid’).

De nieuwe De Landtong ligt – ijs en weder dienende – vóór de Ledenvergadering (9 maart, 20 uur) op uw mat.

Veel leesgenoegen en inspiratie gewenst,

(de redacteuren van) De Landtong