MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Aan het jaarverslag van de afroeicommissie is helaas een stuk toegevoegd dat niet is geschreven door de afroeicommissie.  De twee laatste alinea’s zijn een mededeling van het bestuur.  Zij luiden:

Het afroeien zal in de vorm van een proef  voor 1 jaar op 2 wijzen kunnen worden gedaan: allereerst is op bestaande manier afroeien nog steeds mogelijk. Hiervoor kan men zich inschrijven op de lijsten die binnenkort weer worden opgehangen bij het afschrijfsysteem. En op de nieuwe manier: 2 coördinerend instructeurs fietsen mee met de les (op aanvraag van een eigen instructeur) en beoordelen het afroeien op deze wijze. Deze instructeurs geven vinkjes: 3 vinkjes is afgeroeid voor di klasse. Bespreek dit met je eigen instructeur. De evaluatie van de proef wordt gepresenteerd tijdens de ALV van maart 2017, waarna eventuele wijzigingen in reglementen worden vastgesteld.

Bij vragen kunt u terecht bij de ledencommissaris: ledencommissaris@willem3.nl

De eisen voor de klassen blijven hetzelfde.