MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Mededeling van huishoudelijke aard:

Extra, extra, read all about it… DE LANDTONG #1, 2016

rene (2)

Beeld: Rene Kops

Het zal niet lang meer duren of de nieuwe De Landtong (jaargang 92) wordt door uw postbode bezorgd. Het is een omvangrijk nummer niet in het minst vanwege de vele jaarverslagen. Persoonlijk vindt Chef dit interessante lectuur. De verslagen en rapporten geven een goed beeld van wat er speelt op ‘de firma’ Willem III. Vanuit ettelijke perspectieven en in uiteenlopende stijlen wordt het reilen en zeilen van ‘onze RV’ in kaart gebracht. Soms is het (zeker voor ‘n Elsschotliefhebber) ronduit smullen: ‘Teneinde een goede begrotingsindicatie te kunnen overleggen voor de verwerving van de subsidies werd bij diverse aannemers offerte aangevraagd.’

Om tegenwicht te bieden aan al die informatie zagen we ons als redactie uitgedaagd ook óns gewicht in de strijd te gooien. En dan niet à la Boorman met lood gewikkeld om een partij oud ijzer, maar met goud, 24-karaats het liefst.

En ja, we vonden weer een schatkist.

Zo is er het verhaal waarin we aanmonsteren op een Noorse Seksring om al roeiend maar liefst 100 km af te leggen. Ervaar deze winterse tocht van Rene Kops in ‘Naar Levanger (en terug)’. Verder doet Wulf Beckmann tegenover Elke een boekje open over de inhoud van zijn 8,5 kilo zware rugzak. Jet Rutgers stelt ‘haar meiden (en stuurman)’ voor en Jaap de Jong (Jonge Holland Acht 2015) neemt ons mee naar een prijzengala.

En dan zijn er de bijdragen van ons vaste keurkorps: Thera praat ons bij over de gevaren van omslaan en onderkoeling; Bas mijmert over roei- en watergerelateerde poëzie; Wouter Verster bespreekt de biografie van een van ’s werelds beste skiffeurs Vjatsjeleslav Ivanov en we verwelkomen onze nieuwe columnist Kees ‘de overpeinzer’ Hodde.

En verder: Golfbrekers, Het Archief, ingezonden brieven, het Woord van de Voorzitter en een Redactioneel waarin Chef zijn licht laat schijnen over zijn ervaring met boten.

Veel leesgenoegen en inspiratie gewenst,

(de redacteuren van) De Landtong