MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Aanvulling op de aankondiging voor de jaarvergadering op 9 maart a.

Punt 9.Bestuursverkiezingen.

  • Het bestuur stelt Adri Middag voor als opvolger van de wedstrijdcommissaris Maurits Schornagel. Ook voor hem kunnen tegenkandidaten gesteld worden tot 31 januari.

Klik hier voor de agenda