MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het afroeien voor de klasse 1,2,3 en 3b zal in de komende maanden een verandering ondergaan.  Het afroeien zal tijdens de les plaatsvinden door 2 onafhankelijke, coördinerende instructeurs. Je eigen instructeur beoordeelt samen met jou of je daar aan toe bent. Als je vindt, of als je instructeur vindt dat het goed gaat zal de instructeur een beoordeling vragen van de onafhankelijke instructeurs. Deze fietsen mee tijdens de les en dit zal een paar keer per maand plaatsvinden.  Men kan dus niet meer individueel inschrijven op een intekenlijst, maar het wordt besproken met de eigen instructeur.  Neem je geen deel aan een instructiegroep dan kan je hiervoor contact opnemen met de ledencommissaris: ledencommissaris@willem3.nl  Ook bij onduidelijkheden over het afroeien kan je hier terecht.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 9 maart wordt de evaluatie van de proef gepresenteerd en wordt door de leden al dan niet besloten voor definitieve invoering en de daarvoor noodzakelijke aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.