MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Onlangs heeft het bestuur een enquête naar alle leden verzonden, die inmiddels door enige honderden leden beantwoord is. Uiteraard zullen jullie binnenkort over de uitslag geïnformeerd worden.

Eén ding springt er nu al duidelijk uit: heel veel leden willen graag meer vrijwilligerswerk doen dan ze nu doen en velen hebben hun interesse voor een of meer taken laten weten. Daar zijn we ontzettend blij mee en uiteraard willen we daar graag op inspelen. Daarom wordt er op zondag 8 november van 12:00 tot 14:00 een vrijwilligers informatiebijeenkomst gehouden. Iedereen die graag extra vrijwilligers werk wil doen is bij deze uitgenodigd.  Er wordt gezorgd dat er van alle vrijwilligers disciplines die we hebben mensen aanwezig zijn, zodat iedereen vrijblijvend met een of meer disciplines kennis kan maken.  Ook als je hebt aangegeven geen permanente functie, maar wel losstaande klussen wil doen, ben je van harte welkom.