MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De komende weken wordt ons achterterrein gedeeltelijk verhard met klinkers. Dit wordt uitgevoerd door de firma Zeldenrijk.

Het zou kunnen dat er wat overlast is met het in- en uitbrengen van boten. Gaarne zeer voorzichtig omspringen met het zandbed en daar waar mogelijk de rijplaten gebruiken bij het er overheen lopen