MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

foto: Anja van den Herik

foto: Anja van den Herik

Wat kunt u in dit nummer verwachten? Legio ‘Golfbrekers’, het slotdeel van Reyer Kras’ historische verhaal, de column van Jan Kees en wedstrijdverslagen, veel wedstrijdverslagen. De grote wedstrijden beschreven vanuit de boot of vanaf de walkant door roeiers en coaches.

Een dezer dagen op uw mat, het nieuwe clubblad. In dit nummer schitteren overigens een aantal vaste rubrieken door afwezigheid. Er komt niemand ‘uit de kast’, er is geen Wij Willem III noch een Mijn Amstel portretinterview; dit alles omwille van prioriteiten en: onze zoektocht bij De Landtong naar een nieuw evenwicht en de beste omvang.

Met groet,

(de medewerkers van) De Landtong