MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Van 22 tot en met 23 augustus is Amsterdam de thuishaven voor vele prachtige schepen.
Wil jij die schepen ook van dichtbij zien, grijp dan je kans!

Op zondagochtend 23 augustus wordt exclusief voor roeiverenigingen het zgn. Roeierssaluut georganiseerd. Je vaart dan met wherries en C-boten in gesloten formatie door Amsterdam en langs deze bijzondere schepen. Wil je meedoen, wacht dan niet te lang!

Inschrijven leden Willem III
Inschrijving gebeurt bij de toercommissie via willem3ontour@gmail.com
Leden van Willem3 geven zich op individueel/per groep op en kunnen een voorkeur aangeven voor het type boot. De toercommissie behoudt zich het recht voor om individuele aanmelders in te delen in boten.  Bij de aanmelding moet ook het inschrijfgeld (€12,50 p.p.) worden betaald op rekeningnummer NL75RABO0106651757 t.n.v. toerciewIII  te Amsterdam, o.v.v. Sail 2015 en de naam van de deelnemer(s).
De inschrijving bij Willem 3 sluit op 15 mei. Beschikbare plaatsen worden op volgorde van binnenkomst verdeeld.

Inschrijven gasten
Roeiers van buiten Willem III kunnen via de eigen vereniging een aanvraag doen om mee te doen met eigen materiaal of boten van Willem III.
Na 15 mei worden eventueel nog beschikbare boten toebedeeld aan aanvragers van buiten de vereniging.
Meer informatie over dit evenement is te vinden op www.roeierssaluut.nl