MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering, te houden op woensdagavond 4 maart 2015, aanvang 20.00 uur.
De agenda vindt u terug in Landtong nummer 6 van 2014.