MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op 30 maart a.s. gaat het instructieblok klasse 4/5 van start. Aanmelden is mogelijk t/m 11 maart. Informatie over de wijze van aanmelden en de instroomeisen is te vinden op het mededelingbord bij de trap en bij het afschrijfsysteem.